Z znanjem do boljšega zdravja

Zmanjševanje razlik v času ene generacije

13. 05. 2015
Izboljševanje enakosti na področju zdravja z vplivanjem na socialne determinante zdravja

Slovenija je po vseh kriterijih uvrščena med razvite države pa so kljub temu tudi v naši državi prisotne razlike v zdravju. Velik del zdravstvenih problemov je tesno povezan z družbenimi pogoji v katerih ljudje živijo in delajo. Razlike pogojujejo različna stopnja gospodarske razvitosti posameznih območij, geografske in kulturne značilnosti, zgodovinski in drugi razlogi. V številnih primerih so razlike neupravičene in naša naloga je, da se jim aktivno zoperstavimo. Poročanje o slabih praksah je vsaj tako pomembno kot poročanje o dobrih. Ob tem, ko poročila o dobrih praksah ne moremo jemati drugače kot poročilo o ideji, ki se je v nekem okolju razvila v prakso, pa nam poročila o slabih praksah dajejo informacije o tem, kaj ne smemo in kako ne smemo delati, če želimo doseči cilj. 

Celotna publikacija je dostopna na naslednji povazavi.