Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravje beguncev in migrantov

09. 07. 2018
Število migrantov v svetu narašča. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je zaradi nasilja vsaj 65 milijonov ljudi moralo zapustiti svoje domove in iskati zatočišče izven države, kjer so se rodili. Begunci, prosilci za azil in migranti so ranljiva skupina prebivalstva. V skladu z Ustanovno listino SZO ima vsakdo pravico, da uživa najvišji dosegljivi standard telesnega in duševnega zdravja. Za zaščito pravic migrantov in beguncev, vključno z njihovo pravico do zdravja, obstajajo ratificirani mednarodni standardi in konvencije o človekovih pravicah. Kljub temu veliko beguncev in migrantov nima dostopa do zdravstvenih storitev in zaščite zdravja.

Slovenija spoštuje mednarodne konvencije in nudi osnovno zdravstveno varstvo vsem beguncem in migrantom. Otrokom, mladostnikom ter mladim odraslim do 26. leta (če imajo status študenta) je zagotovljeno enako zdravstveno varstvo kot državljanom Slovenije. Ženske imajo pravico do skrbi  za reproduktivno zdravje. Podrobnejši podatki o pravicah do zdravstvenega varstva beguncev in migrantov so na povezavi, cepljenja pa v dokumentu Cepljenja, ki pripadajo beguncem/prosilcem za azil.

Begunci in migranti, ki vstopajo v Slovenijo, ne povečujejo tveganja za širjenje nalezljivih bolezni med prebivalstvom. Po večini zbolevajo z istovrstnimi nalezljivimi boleznimi kot državljani Slovenije – akutnimi okužbami dihal, črevesnimi nalezljivimi boleznimi in boleznimi, ki jih preprečujemo s cepljenjem. Slabe higienske in bivalne razmere beguncev in migrantov predstavljajo tveganje za širjenje črevesnih in respiratornih nalezljivih bolezni med njimi samimi in ne med slovenskim prebivalstvom. Priporočila za preprečevanje akutnih okužb dihal, bolezni povezanih s hrano in vodo,  vročinskih bolezni z izpuščajem in  srbečice (garij) so na spletnih povezavah.

Za osebje, ki pri svojem delu prihaja v stik z migranti, je pomembna zaščita pred nalezljivimi boleznimi s cepljenjem, upoštevanje splošnih higienskih ukrepov in v določenih primerih uporaba osebne varovalne opreme. Navodila so na povezavi.


Povezave na vse dokumente: