Nenalezljive bolezni in stanja

Zaznan porast števila predpisanih receptov za antidepresive

23. 11. 2020
V prvi polovici leta 2020 je bil zaznan porast števila predpisanih receptov za antidepresive ter porast števila oseb, ki so prejele vsaj en recept za antidepresive med marcem in majem 2020, vendar ne moremo govoriti o množičnem predpisovanju teh zdravil, saj je aprila antidepresive prejelo 2,4 % populacije, maja pa 3 %.

Obenem je potrebno poudariti, da je število predpisanih definiranih dnevnih odmerkov (DDD) aprila padlo, maja pa poraslo, tako da ni zaznati večjih razlik v skupni količini predpisanih DDD.

 

Težko je enoznačno strokovno utemeljiti, zakaj je prišlo do porasta predpisanih antidepresivov. Težka situacija je verjetno vplivala tudi na psihično stanje posameznikov.

 

Poleg tega je bila v času epidemije COVID-19 v veljavi uredba, ki je omejila izdajo zdravil na količino, ki ustreza zdravljenju bolnika za obdobje enega meseca.  Konec marca in aprila so posamezniki verjetno tudi manj obiskovali zdravnike, ponekod je bil otežen tudi dostop. V maju, ko so se razmere začele umirjati so poiskali stik z zdravnikom, morda pa so si tudi v strahu pred ponovnim zaprtjem želeli poskrbeti ustrezne zaloge.

Odstotek prejemnikov antidepresivov (N06A) po mesecih leta 2020 v primerjavi z leti 2019 in 2018