Cepljenje

Vpogled v podatke o opravljenih cepljenjih, ki so bili posredovani v eRCO - za posamezno osebo

10. 07. 2019
Ambulantni računalniški programi pri izvajalcih cepljenja so bili prilagojeni tako, da omogočajo poenoteno beleženje vseh opravljenih cepljenj. Ob ustrezno urejeni povezavi v omrežje eZdravja, se vnešeni podatki o cepljenjih nato samodejno prenašajo v centralno zbirko podatkov Elektronskega registra cepljenih oseb - eRCO, ki ga upravlja NIJZ. Podatki o vseh cepljenjih, ki so bila posredovana v eRCO (ne glede na to pri katerem izvajalcu so bila opravljena in vnesena v ambulantni program) so vidni na dva načina.

Prvi način je vpogleda v podatke o opravljenih cepljenjih je možen v Povzetku podatkov o pacientu - PPOP. Ta vsebuje temeljne podatke, ki so bistvenega pomena za zdravstveno obravnavo. PPoP je elektronski zapis s standardizirano strukturo, ki omogoča zgoščen in celovit pregled nad zdravstvenimi podatki pacienta, tudi podatki o opravljenih cepljenjih. Do PPOP izvajalci dostopajo preko svojih ambulantnih programov ob ustrezno urejeni povezavi v omrežje eZdravja. Dostop do PPOP je omogočen samo zdravnikom z uporabo profesionalne kartice. Več o PPOP si lahko preberete na: http://www.ezdrav.si/category/projekti/crpp/ 

Za vse obveznike po Programu cepljenja pa je možen tudi drugi način dostopa do podatkov o cepljenju preko posebnega modula/zavihka eRCO – Program cepljenja. V tem moduli/zavihku se za posamezno osebo prikažejo vsi podatki o cepljenjih, ki so bila izvedena po Programu cepljenja za predšolske in šolske otroke ter mladino (vsa obvezna cepljenja ter neobvezna cepljenja proti pnevmokoknim okužbam, HPV in po novem tudi proti KME). V tem modulu/zavihku se prikazujejo podatki o navedenih cepljenjih, ki so bili posredovani v eRCO ne glede na to pri katerem izvajalcu so bila izvedena in vnesena v ambulantni program. Ta modul/zavihek je primarno namenjen izbranim pediatrom in šolskim zdravnikom za sledenje izvajanja programa cepljenja in beleženje opustitve/odklonitve obveznih cepljenj.