Hrup

Vabilo na delavnico "Hrup in zdravje v šolah"

05. 03. 2019
Delavnico organiziramo z namenom, da predstavimo rezultate ankete in izmenjamo informacije ter vzpostavimo mrežo za boljše sodelovanje, informiranje in reševanje problemov hrupa v šolah.

DATUM: 24. april 2019

KRAJ: NIJZ, Zaloška 29, 1000 Ljubljana

ORGANIZATOR: NIJZ

 

SODELUJOČI: 

Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ : Sonja Jeram, Mojca Bevc

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa - KIMDPŠ : Metoda Dodič Fikfak

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – FGG : Roman Kunič, Nika Šubic, Mateja Dovjak

Mestna občina Ljubljana - MOL: Nika Rovšek

Decibel: Aljoša Flander

Osnovne šole : Predstavitve glede na prijave


PROGRAM DELAVNICE

08.30-09.00

REGISTRACIJA
09.00-09.15
Pozdrav in uvodne besede (M. Bevc, NIJZ)
09.15-09.30Hrup in zdravje otrok (S. Jeram, NIJZ)
09.30-09.45Hrup in zdravje na delovnem mestu (M. Dodič Fikfak, KIMDPŠ)
09.45-10.15Kako zmanjšati hrup v stavbah za izobraževanje? (R.Kunič, N.Šubica, M.Dovjak FGG)
10.15-10.30Protihrupna zaščita šol v prostorskih aktih MOL (N. Rovšek, MOL)
10.30-11.00ODMOR
11.00-11.15Predstavitev primerov dobrih praks iz šol (A. Flander, Decibel)
11.15-13.00Predstavitev primerov iz posameznih šol
13.00-14.30Ogled filma »In pursuit of silence«
15.00ZAKLJUČEK

Dobra slišanost govora je predpogoj za dober razvoj jezika in uspešnost učencev v šoli.

Hrup

v šolskem okolju vpliva na učenje, sodelovanje, počutje in zdravje učencev in učiteljev. Posebej so lahko prizadeti mlajši učenci, učenci ki imajo motnje sluha, in tisti učenci, ki v šoli ne govorijo maternega jezika.

Hrup

zmanjšuje zmožnost koncentracije in uspešnost pri branju, učenci z večjo težavo opravljajo zahtevne naloge in pri tem napravijo več napak.

Hrup

lahko povzroča vznemirjenost in spremembo vedenja, če doseže raven nad 80 dBA pa lahko povzroča tudi agresivnost in zmanjša pripravljenost pomagati drugim. Nekateri otroci se v takem hrupu počutijo nemočni. V hrupnem okolju se otroci in učitelji pogovarjajo glasneje, kar lahko privede do poškodb glasilk.

 

Jeseni 2015 je Nacionalni inštitut za javno zdravje v slovenskih osnovnih šola izvedel anketo z naslovom Hrup in zdravje v osnovnih šolah. Namen ankete je bil informiranje in ozaveščanje učiteljev o problematiki hrupa v osnovnih šolah. Pridobiti smo želeli informacije o resnosti problematike hrupa v šolah in uspešno izvedenih omilitvenih ukrepih. Vprašanja so bila namenjena tako hrupu v okolici šole kot kvaliteti zvočnega okolja v njenih prostorih. Prvo delavnico smo izvedli jeseni 2016.

Tokrat organiziramo delavnico z namenom, da predstavimo tudi rezultate reševanja problemov, ki jih hrup povzroča v različnih šolah. Vse sodelujoče prosimo, da ob prijavi na delavnico izpolnite anketo o hrupu v vaši šoli na spletni strani https://anketa.nijz.si/HRUPSOLE in svoje rešitve predstavite na delavnici.


Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijavite se lahko preko spletne strani na naslednji povezavi.

Prijave sprejemamo do 15. 4. 2019

Dodatne informacije:

E-naslov: sonja.jeram@nijz.si

Telefon: 01 2441 555


Vabilo v elektronski obliki je dostopno na naslednji povezavi.