Nenalezljive bolezni in stanja

V letu 2015 največ receptov predpisanih za bolezni srca in ožilja

12. 10. 2016
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo pripravili novo publikacijo o porabi zdravil, predpisanih na zelene in bele recepte v Sloveniji v letu 2015.

Tokrat smo poleg porabe ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji v publikacijo vključili tudi del porabe dragih bolnišničnih zdravil (seznam B). To poglavje bomo kasneje razširili in dopolnili še s podatki o ampuliranih bolnišničnih zdravilih (seznam A). Podatke o porabi ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji prikazujemo po ATC/DDD metodologiji, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) za raziskovanje o porabi zdravil. Porabo zdravil poročamo po statističnih regijah prebivališča prejemnikov, po starostnih skupinah in po spolu.

Spremljanje porabe zdravil je eden od segmentov javnega zdravja, katerega najširši cilj je preprečevanje bolezni, podaljševanje življenja ter varovanje in izboljševanje zdravja. Zbiranje in obdelava podatkov o porabi zdravil je torej širšega družbenega pomena. Spremljanje porabe zdravil in analizo podatkov o porabi zdravil po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva za nacionalne namene opravlja NIJZ kot neodvisna organizacija. Ta dejavnost je  pomembna za spremljanje in načrtovanje sistema zdravstvenega varstva, za posredno  pridobivanje podatkov o obolevnosti ter za pravilno in odgovorno rabo zdravil. Glavni namen zbiranja podatkov o zdravilih je nudenje informacij za spremljanje in načrtovanje sistema zdravstvenega varstva. Žal še vedno ni vzpostavljenega sistema spremljanja porabe zdravil v bolnišnicah (razen dragih bolnišničnih ter ampuliranih zdravil, ki ju spremlja ZZZS) ter zdravil, izdanih brez recepta, ki pa bi bil nujen za celostno sliko o porabljenih zdravilih v Sloveniji in posledično za pripravo ukrepov ozaveščanja.


V publikaciji je  predstavljena poraba vseh zdravil, ki jih zdravniki ambulantno predpisujejo na recepte. Bolj natančno pa so opisana zdravila, ki se predpisujejo najpogosteje. Poraba teh zdravil je predstavljena glede na podatek o številu predpisanih receptov, odstotnem deležu v številu receptov,  vrednost zdravil v EUR, povprečno vrednost zdravila na enem receptu, število receptov na 1000 prebivalcev, število DDD (definirani dnevni odmerek) in število DID (definirani dnevni odmerek na 1000 prebivalcev na dan) ter indekse glede na  preteklo leto. Dodatno je poraba zdravil predstavljena tudi po starostnih skupinah, spolu prejemnikov, regijah in listah zdravil.  Že tretje leto zapored je prikazana tudi poraba cepiv in trendi.  Za nekatere najbolj aktualne skupine je poraba zdravil predstavljena tudi po statističnih regijah prebivališč prejemnikov.


Leta 2015 je bila poraba zdravil 2 % večja kot leto prej. Izdanih je bilo 17,5 milijonov receptov za ambulantno predpisana zdravila. Stroški porabljenih zdravil pa so se od leta 2014 povečali za 3 % in so znašali dobrih 446 milijonov evrov. Od leta 2004 do leta 2015 je število izdanih receptov poraslo za 21,5 %.


V letu 2015 je bilo največ, skoraj 4,6 milijona, receptov izdanih za zdravila za bolezni srca in ožilja (26,6 % vseh receptov), dobrih 3,2 milijona receptov za zdravila z delovanjem na živčevje (18,9 % vseh receptov) in več kot dva milijona za zdravila za bolezni prebavil in presnove (12,4 % vseh receptov). Več kot milijon receptov je bilo izdanih tudi za zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema, za sistemsko zdravljenje infekcij in za antiparazitike, insekticide ter repelente.

Najvišja povprečna vrednost izdanih zdravil na en recept v letu 2015 je 27 evrov (goriška, obalno-kraška in osrednjeslovenska regija), najnižja pa 24 evrov (pomurska, podravska, posavska regiji in jugovzhodna Slovenija).

Najvišja vrednost izdanega recepta na enega prebivalca v letu 2015 je bila v zasavski regiji (259 EUR), najnižja pa v osrednjeslovenski regiji (203 EUR). Navedena zneska sta nekoliko višja kot v letu 2014.


Več informacij se nahaja v publikaciji Poraba zdravil v Sloveniji v letu 2015, ki je dostopna na naslednji povezavi.

Sorodne vsebine:

Datoteke: