Z znanjem do boljšega zdravja

Učna delavnica Varno cepljenje – dobra skladiščna / distribucijska praksa cepiv

16. 01. 2020
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izvaja izobraževanja v zvezi z varnim cepljenjem in dobro skladiščno/distribucijsko prakso cepiv. Podlaga za izobraževanje v obliki učnih delavnic je Program cepljenja in zaščite z zdravili.

KOMU je izobraževanje je namenjeno:

  • odgovornim osebam in namestnikom odgovornih oseb za cepiva v zdravstvenih zavodih (zdravstveni dom, bolnišnica, socialnovarstveni zavod) in pri zasebnih zdravnikih

Odgovorne osebe za cepiva so odgovorne za vzpostavitev sistema dobre cepilne in skladiščne oz. distribucijske prakse na cepilnih mestih.

Odgovorne osebe za cepiva oziroma njihovi namestniki, ki se udeležijo učne delavnice na NIJZ nato z internim izobraževanjem na cepilnih mestih prenesejo pridobljeno znanje na osebe, ki v njihovih ustanovah rokujejo s cepivi.

NAMEN učne delavnice je nadgradnja znanja s področja varnega cepljenja – dobre cepilne prakse ter dobre skladiščne oziroma distribucijske prakse cepiv s poudarkom na izdelavi navodil za delo, vodenju dokumentacije, specifikaciji opreme potrebne za skladiščenje cepiv, ravnanju ob neželenih dogodkih (farmakovigilanca, zdravstvene napake, reklamacije, odstopanja, izredni dogodki, odpoklici zdravil) ter na vzpostavitvi sistema kakovosti na posameznih cepilnih mestih.

PROGRAM učne delavnice je dosegljiv na naslednji povezavi

DATUMI IN LOKACIJA UČNIH DELAVNIC:

06.02.2020 - NIJZ, Zaloška 29, Ljubljana (nova stavba, predavalnica)

26.02.2020 - NIJZ, Zaloška 29, Ljubljana (nova stavba, predavalnica)

18.03.2020 - NIJZ, Zaloška 29, Ljubljana (nova stavba, predavalnica) ODPOVEDANO

19.03.2020 - NIJZ, OE Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor ODPOVEDANO

15.04.2020 - NIJZ, Zaloška 29, Ljubljana (nova stavba, predavalnica) ODPOVEDANO

15.05.2020 - NIJZ, Zaloška 29, Ljubljana (nova stavba, predavalnica) ODPOVEDANO

20.05.2020- NIJZ, OE Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor ODPOVEDANO

GRADIVO

Udeleženci bodo prejeli strokovno gradivo na učni delavnici.

PRIJAVA:

Razpoložljiva mesta v vseh terminih so zasedena. Prijave niso več mogoče.

Za vsa vprašanja o učni delavnici nam lahko pišete na elektronski naslov varno.cepljenje@nijz.si.

POTRDILO O USPEŠNO OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVANJU

Osebe, ki bodo uspešno opravile izobraževanje bodo prejele potrdilo v skladu z določili Programa cepljenja in zaščite z zdravili.

Vabilo na učno delavnico je dosegljivo na naslednji povezavi.

Vljudno vabljeni!

Izr. prof. dr. Maja Sočan

Vodja učne delavnice

Predstojnica Centra za nalezljive bolezni