Z znanjem do boljšega zdravja

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

07. 10. 2022
Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) se pojavljajo v jesensko-zimskem času, v nekaterih sezonah segajo v pomladanske mesece.

Slika 1: Število testiranih bolnikov na RSV v 39. tednu (26.09.2022 - 02.10.2022) sezone 2021/2022

Testiranih je bilo 497 bolnikov, od teh je bilo 36 pozitivnih.

Podatke so poročali NLZOH Ljubljana, NLZOH Celje, NLZOH Koper, NLZOH Kranj, NLZOH Maribor, NLZOH Nova Gorica, NLZOH Novo mesto in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF..

Slika 2: Spremljanje RSV v sezoni 2020/2021