Z znanjem do boljšega zdravja

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

13. 01. 2022
Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) se pojavljajo v jesensko-zimskem času, v nekaterih sezonah segajo v pomladanske mesece.

Slika 1: Število testiranih bolnikov na RSV v 1. tednu (03.12.2022 - 09.01.2022) sezone 2021/2022

Testiranih je bilo 648 bolnikov, od teh je bilo 16 pozitivnih.Podatke so poročali NLZOH Ljubljana, NLZOH Celje, NLZOH Koper, NLZOH Kranj, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, Splošna bolnišnica Jesenice, Klinika Golnik in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF.

Slika 2: Spremljanje RSV v sezoni 2020/2021