Z znanjem do boljšega zdravja

Tedensko spremljanje okužbe z virusom Zahodnega Nila

05. 12. 2018
48. teden (25.11.2019 - 1.12.2019)

Virus Zahodnega Nila (angl. West Nile virus, WNV) se prenaša na ljudi s pikom okuženega komarja. Večina okuženih oseb ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost, ki minejo v nekaj dneh. Precej bolj redko ima bolezen hud potek in prizadene osrednji živčni sistem.

Sezona virusa Zahodnega Nila se začne z majem in traja do novembra. Večino okužb zaznamo od sredine julija do konca septembra. Pojavljanje bolezni je odvisno od številnih dejavnikov kot so prisotnost in aktivnost prenašalcev (komarjev) ter naravnega rezervoarja virusa (ptice). V Sloveniji spremljamo pojavljanje virusa Zahodnega Nila na osnovi obvezne prijave bolnikov z okužbo centralnega živčnega sistema (CŽS). Podatke o zbolelih vsak teden posredujemo Evropskemu centru za nadzor bolezni (European Centre for Disease Control and Prevention).

Spremljanje okužb z virusom Zahodnega Nila v Sloveniji

V letu 2018 smo prejeli štiri prijave potrjenega avtohtonega primera WNND in en importiran primer iz Bosne ali Srbije. Prvi avtohton primer je zbolel v 30. tednu in se je najverjetneje okužil v primorsko-notranjski regiji (ta primer je bil ugotovljen z retrospektivnim testiranjem); importiran primer je zbolel v 32. tednu, naslednji primer je zbolel v 33. tednu in se je najverjetneje okužil v osrednjeslovenski regiji, ostala dva primera sta zbolela v 34. tednu, okužila pa sta se v savinjski in pomurski regiji (Slika 1). Nobeden od prijavljenih primerov ni bil v mesecu pred boleznijo prejemnik ali darovalec krvi, celic, tkiv ali organov, štirje od petih pa so v obdobju 14 dni pred boleznijo opazili komarje (en primer je v tem času opazil tudi vbod komarja). Vseh pet je starejših od 60 let, trije so kronični bolniki, nobeden od njih nima okrnjene imunosti.

Slika 1. Statistične regije Republike Sloveniji z najmanj enim dokazanim primerom okužbe z virusom Zahodnega Nila in število primerov na regijo, Slovenija, 1. 5. 2018 - 2. 12. 2018

 

Informacija o poteku sezone virusa Zahodnega Nila v Evropi je dostopna na spletni strani:

https://ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc

Podatki o spremljanju virusa Zahodnega Nila in virusa Usutu pri živalih v Sloveniji so dostopni na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo  rastlin (UVHVVR).

Več o virusu Zahodnega Nila si lahko preberete na spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/sl/virus-zahodnega-nila-west-nile-virus-wnv