Z znanjem do boljšega zdravja

Tedensko spremljanje gripe in drugih akutnih okužb dihal v sezoni 2022/2023

01. 12. 2022

Akutne okužbe dihal se pojavljajo preko celega leta. V toplejših mesecih je število obolelih majhno, saj so okoljski dejavniki (temperatura zraka, osončenost) manj primerni za širjenje povzročiteljev okužb dihal. V jesenskih mesecih število akutnih okužb dihal prične pričakovano naraščati in običajno doseže vrh v januarju ali februarju. Vzrokov je več – po eni strani se spremnijo okoljski dejavniki, ki omogočajo boljše preživetje mikrobov v okolju, pa tudi možnost prenosa se poveča, saj se predšolski otroci in šolarji v vrtcih oz. šolah ponovno intenzivno družijo. Največji porast števila akutnih okužb dihal pa je zaznati s pojavom in kroženjem virusov influence – povzročiteljev gripe. 

Večino akutnih okužb dihal povzročajo virusi, precej redkeje bakterije. Oboleli največkrat ne potrebujejo nasveta zdravnika, saj so okužbe samoomejujoče t.j. v nekaj dneh ali tednu dni izzvenijo same po sebi. Le manjši del obolelih poišče zdravniško pomoč.  

Pojav in razširjenost akutnih okužb dihal pozorno spremljamo, da zaznamo razširjenost, obseg in vrsto virusov, ki se pojavljajo med prebivalstvom. V Sloveniji že od l. 1999 dalje sezono gripe in drugih akutnih okužb dihal spremljamo in ocenjujemo na osnovi opazovanja vzorca populacije, ki zajame nekaj manj kot 4 % prebivalstva. Iz približno 60 ambulant osnovnega zdravstvenega varstva tedensko prejmemo podatek o številu bolnikov, ki so se oglasili pri izbranem zdravniku z boleznijo, podobno gripi (GPB) ali z drugo akutno okužbo dihal (AOD). Zdravniki se ob obravnavi bolnika lahko odločijo za odvzem brisov zgornjih dihal (nosu in žrela). Laboratorij za javnozdravstveno virologijo NLZOH vzorce analizira in ugotavlja prisotnost virusov influence kot tudi drugih najbolj pogostih virusov. Tak način spremljanja se imenuje mrežno spremljanje gripe in akutnih okužb dihal, saj ne zajemamo podatkov iz celotne slovenske populacije, pač pa zgolj iz manjšega dela, kar za oceno poteka sezone povsem zadostuje. Seveda pa ne razpolagamo s celotnim številom obolelih, saj večina niti ne išče oz. potrebuje zdravniške pomoči. Za boljši vpogled v sezono vzorce kužnin dihal posredujeta še dve bolnišnici.

Podatke, ki jih zberemo na tak način predstavljamo v Slikah 1-4 ter v Tabeli 1. V Sliki 1 predstavljamo tedensko stopnjo obolevnosti z GPB in v Sliki 2 tedensko stopnjo obolevnosti z AOD – podatki izhajajo iz vzorca populacije. Sliki 3 in 4 vsebujeta rezultate viroloških analiz kužnin obolelih z akutno okužbo dihal, ki poteka v Laboratoriju za javnozdravstveno virologijo NLZOH. Vzorci prihajajo iz ambulant osnovnega zdravstvenega varstva, ki so vključene v mrežo za spremljanje gripe. V Tabeli 1 so zbrani rezultati testiranja na gripo in druge respiratorne viruse večine laboratorijev v Sloveniji.

Slika 1: Incidenčna stopnja gripi podobnih bolezni v sezoni 2022/2023 in 2021/2022

Slika 2: Incidenčna stopnja akutnih okužb dihal v sezoni 2022/2023 in 2021/2022

Slika 3: Virološki podatki o kroženju influence v Sloveniji v sezoni 2022/2023 (Podatki mrežnega spremljanje na vzorcu ambulant primarnega zdravstva)

Slika 4: Virološki podatki o kroženju različnih respiratornih virusov v Sloveniji v sezoni 2022/2023 (Podatki mrežnega spremljanje na vzorcu ambulant primarnega zdravstva)

Tabela 1: Število vzorcev, ki izhajajo pretežno iz bolnišnic in so bili testirani na influenco ter na druge respiratorne viruse

Legenda: A(H1)-influenca podtipa A(H1N1)pdm09, A(H3)-influenca podtipa A(H3N2), B(Victoria)-influenca tipa B, linija Victoria, B(Yamagata)-influenca tipa B, linija Yamagata, RSV-respiratorni sincicjski virus, AD-adenovirus, ENT-enterovirus, RV-rinovirus, ENT/RV-enterovirus in rinovirus skupaj (test ju ne loči), hMPV-humani metapnevmo virus, PIV-virus parainfluence, hBoV-humani boka virus, PeV-humani parechovirus.

V tednu 47/2022 so podatke prispevali mikrobiološki laboratoriji: NLZOH Ljubljana, NLZOH Celje, NLZOH Kranj, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, NLZOH Koper, NLZOH Nova Gorica, NLZOH Murska Sobota, Klinika Golnik, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF, Splošna bolnišnica Jesenice, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec in Splošna bolnišnica Nova Gorica.

Podrobni podatki o kroženju respiratornega sincicijskega virusa so na spletni strani: http://www.nijz.si/sl/tedensko-spremljanje-respiratornega-sincicijskega-virusa-rsv

 

Metodologija ocene poteka sezone gripe

Vsak teden sproti ocenimo, kako poteka sezona gripe. Potek sezone izrazimo s trendom rasti/zmanjševanja števila obolelih, geografsko razširjenostjo in intenziteto sezone (večje ali manjše število obolelih v primejavi z istim obdobjem v predhodnih sezonah). 

1. Trend:

 • obolevnost z gripo se povečuje
 • obolevnost z gripo je približno enaka kot v prejšnjem tednu
 • obolevnost z gripo se zmanjšuje

2. Geografska razširjenost:

 • kroženja virusa influence nismo zaznali
 • potrdili smo posamezne (=sporadične) primere gripe
 • pojav virusa influence smo potrdili samo v eni regiji   
 • gripo smo zaznali v več regijah
 • gripa je razširjena po celotni Sloveniji

3. Intenziteta gripe

 • gripa se ne pojavlja
 • srednja intenziteta – obolevanje z gripo je v okviru pričakovane za obdobje leta
 • višja intenziteta – obolevanje z gripo je nad pričakovano za obdobje leta
 • visoka intenziteta – obolevanje z gripo je izrazito nad pričakovano za obdobje leta

 

Podatki o sezoni gripe se na podoben način zbirajo v državah EU in širši evropski regiji in so dostopni na spletni strani: https://www.flunewseurope.org/

Epidemiološki in virološki podatki o akutnih okužbah dihal  in gripi izhajajo iz Nacionalnega programa za gripo, ki ga izvajata NIJZ in NLZOH.