Bolezni

Svetovni dan hipertenzije

15. 05. 2015
Skoraj vsak četrti odrasel človek na svetu (skupno skoraj 1,8 milijarde ljudi) živi s hipertenzijo.

Skoraj polovica se jih tega ne zaveda. Med tistimi, ki se zavedajo, jih polovica ne stori ničesar, da bi nadzorovali svoj krvni tlak s spremembo življenjskega stila ali z zdravili. To pomeni, da je 75% svetovnih bolnikov s hipertenzijo izpostavljenih povečanemu tveganju, da zbolijo za srčnimi obolenji, možgansko kapjo, ledvičnim obolenjem in doživijo nenadno smrt.

Svetovna liga za hipertenzijo je uvedla Svetovni dan hipertenzije leta 2005, da bi povečala zavedanje o nevarnosti hipertenzije po svetu. Vsako leto praznujemo 17. maj kot Svetovni dan hipertenzije. Med leti 2013 -2018 je tema "Poznaj svoje številke - Spoznaj svoj krvni tlak!".

Zvišan krvni tlak je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za obolevnost za kronične nenalezljive bolezni. Sem sodijo predvsem bolezni srca in ožilja s pojavnostjo srčnega infarkta, možganske kapi, povišan krvni tlak pa vpliva tudi na obolevnost ledvic. Kronične nenalezljive bolezni so namreč v Sloveniji in v svetu vodilni vzrok smrti in prezgodnje umrljivosti.  Tveganje za razvoj zapletov bolezni je še večje, v kolikor so prisotni tudi ostali srčno-žilni dejavniki tveganja, kot je na primer sladkorna bolezen tipa 2. Zvišan krvni tlak je velik problem tudi v Sloveniji, saj ga ima vsak tretji prebivalec Slovenije.

Med dejavnike tveganja za nastanek zvišanega krvnega tlaka sodijo prekomerno uživanje soli, nezadostno uživanje zelenjave in sadja, čezmerno uživanje alkohola, prekomerna telesna masa in debelost ter nezadostna telesna dejavnost, ki pa so med prebivalci Slovenije še izrazito prisotni.

Za zmanjšanje bremena kroničnih bolezni je ključna sprememba življenjskega sloga ljudi. Z zmanjšanjem nezdravega življenjskega sloga, kot so kajenje, nezdrava prehrana, telesna nedejavnost, prekomerno uživanje alkohola, zmanjšujemo tudi biološke dejavnike tveganja za srčno-žilne bolezni, npr. zvišan krvni holesterol, zvišan krvni tlak, krvni sladkor, debelost in hkrati lahko istočasno vplivamo tudi na zmanjšanje pojavnosti in umrljivosti zaradi drugih kroničnih bolezni (sladkorna bolezen, rak, kronična obstruktivna pljučna bolezen, osteoporoza, depresija). Dejavniki tveganja nezdravega življenjskega sloga in biološki dejavniki tveganja so namreč skupni za vse kronične bolezni. Zato so pomembni programi zdravstvene vzgoje, ki spodbujajo posameznike (individualni pristop) ali skupine prebivalcev (skupinski pristop), da bi začeli aktivno skrbeti za svoje zdravje, pridobili potrebna znanja in veščine ter izoblikovali pozitivna stališča in vedenjske vzorce za zdrav življenjski slog.


Dodatno gradivo:

Poziv referenčnim ambulantam in lekarnam k sodelovanju v akciji »Poznaj svoje številke - spoznaj svoj krvni tlak« ob Svetovnem dnevu hipertenzije 2015

Anketa »Poznaj svoje številke - spoznaj svoj krvni tlak«

Zloženka Ozaveščanje o hipertenziji 2015