Z znanjem do boljšega zdravja

Srečanje Okolje, podnebje in alergije

17. 05. 2017
Vas vabimo na srečanje OKOLJE, PODNEBJE IN ALERGIJE, ki bo v četrtek, 8. junija 2017, ob 15.00 uri, v Viteški dvorani gradu Dobrovo v Goriških Brdih.

 

Pogostost alergijskih bolezni narašča. Na pogostost pojavljanja alergenov v zraku vplivajo številni dejavniki, med njimi podnebne spremembe, urbanizacija, onesnažen zrak, uničenje naravne flore in razširjanje tujerodnih vrst.

Na srečanju bomo izpostavili pomen večletnega sledenja stanju okolja in zdravja ter dostopnost informacij javnostim. Predstavili bomo alergijske bolezni, ki so posledica izpostavljenosti vdihanim alergenom in njihovo zdravljenje, podatke o alergenih in drugih onesnaževalih v zraku ter vpliv podnebnih sprememb. Izpostavili bomo predvsem lokalne značilnosti.

Med in po predavanjih bo potekal prikaz vzorcev in vzorčenja cvetnega prahu. Prikazali bomo enostavno metodo sledenja cvetnemu prahu v zraku, ki je primerna za naravoslovne krožke za šolske interesne dejavnosti.

PROGRAM SREČANJA

14.30

Registracija udeležencev

15.00

Uvodni nagovori: župan Občine Dobrovo, predstojnik Centra za zdravstveno ekologijo na NIJZ, Vodja Območne enote NIJZ Nova Gorica

15.15

Kaj vse je odvisno od podnebja in kako se bo podnebje spreminjalo/ Tanja Cegnar, Agencija RS za okolje

15.35

Podnebne spremembe in zdravje/ Ana Hojs, Majda Pohar, Nacionalni inštitut za javno zdravje

15.55

Nov način napovedovanja onesnaženosti zraka z ozonom / Simona Uršič, Nacionalni inštitut za javno zdravje

16.15

Stanje zraka na Goriškem-ukrepi za izboljšanje/ Vanda Mezgec, Mestna občina Nova Gorica

16.35

Kazalci okolje – zdravje/ Nataša Kovač, Agencija RS za okolje

16.55

Cvetni prah v spreminjajočem se okolju/ Andreja Kofol Seliger, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

17.15

Alergije pri otrocih/ Ruben Bizjak, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

17.35

Razprava


Moderator: Marko Vudrag

Vzporedno in po predavanjih bo potekala delavnica o cvetnem prahu: Praktični prikaz vzorcev in vzorčenja - Anja Simčič Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.

Prijave sprejemamo do vključno 5. junija 2017 na: ivana.mis@nijz.si