Z znanjem do boljšega zdravja

Spremljanje kakovosti kopalnih voda v bazenih

29. 04. 2020
Letna poročila prikazujejo agregirane podatke o bazenih in kopališčih ter o kakovosti kopalnih voda v bazenih v Sloveniji od leta 2004 naprej.

Dobri in popolni podatki o kakovosti kopalnih voda v bazenih so osnova preventivnega delovanja za varovanje zdravja uporabnikov bazenov oziroma bazenskih kopališč.

Mikrobiološka ter fizikalna in kemijska kakovost kopalne vode v bazenih je predvsem pokazatelj uspešnosti priprave kopalne vode, najmanj razkuževanja z rezidualnim učinkom in korekcije pH-vrednosti. Kakovost kopalne vode je lahko odvisna tudi od specifičnih karakteristik polnilne vode in načinov priprave vode. Poleg tega je treba izpolnjevati tudi predpisane higienske zahteve za kopališče oziroma bazen npr.: kopališki red, higienski red, navodila za zagotovitev varnosti in reda, predvideno število kopalcev in dovoljeno število obiskovalcev, čiščenje in drugo.

V primeru, da je odvzet vzorec kopalne vode neskladen in kaže na neprimernost in je tudi pri ponovnem vzorčenju ocenjen kot neprimeren, se oceni voda kot neprimerna za kopanje. Takih ocen v letu 2011 ni bilo. Iz rezultatov vzorcev kopalne vode v bazenih je razvidno, da lahko kakovost kopalne vode še izboljšamo.

V prilogi so poročila o kakovosti kopalnih voda v bazenih od leta 2004 dalje.

Datoteke: