Z znanjem do boljšega zdravja

Sprememba Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje

23. 10. 2017
Na podlagi drugega odstavka 8. člena, drugega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 18. člena, 20. člena in 36. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06) izdaja ministrica za zdravje P R A V I L N I K o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje

 


PDF dokument objave PRAVILNIKA o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje o prijavi nalezlive bolezni je dosegljiv na naslednji povezavi.