Z znanjem do boljšega zdravja

Smernice za obravnavo klicenoscev pri delu z živili

06. 07. 2016
Dokument z naslovom Smernice za obravnavo klicenoscev pri delu z živili (v nadaljevanju smernice) smo pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), z namenom pravilne in enotne obravnave klicenoscev v živilski dejavnosti.

Temelj za smernice so strokovna merila in zakonski okvir, predvsem Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št. 82/03, 25/09).

Smernice so namenjene predvsem zdravnikom s področja javnega zdravja, medicine dela prometa in športa, družinske medicine ter drugim zdravstvenim delavcem, inšpektorjem Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije (ZIRS), izvajalcem usposabljanj zaposlenih pri delu z živili in nosilcem živilske dejavnosti. 

V smernicah podajamo osnovna priporočila, med njimi tudi za ključno vprašanje pri obravnavi in oceni delazmožnosti klicenoscev, kdaj je potrebna omejitev ali prepoved dela z živili. 

Celoten dokument je dosegljiv na naslednji povezavi.