Hrup

Smernice Svetovne zdravstvene organizacije o okoljskem hrupu

22. 10. 2018
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) v smernicah o okoljskem hrupu za evropsko regijo zagotavlja javnozdravstvena priporočila za zmanjševanje čezmerne izpostavljenosti hrupu v okolju. SZO posebej opozarja na nevarnost dolgotrajne izpostavljenosti okoljskemu hrupu v primeru cestnega, železniškega in letalskega prometa ter vetrnih elektrarn in hrupu, ki ga povzročajo dejavnosti v prostem času.

NIJZ sledi smernicam pri ocenjevanju vplivov hrupa na ljudi, predvsem pri odločanju o sprejemljivosti posegov v okolje. Cilj smernic o okoljskem hrupu je podpora zakonodaji in oblikovanju politike na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Priporočila temeljijo na znanstvenih dokazih o vplivih hrupa na zdravje in počutje ljudi.

Nove smernice prispevajo pet pomembnih sprememb:

  • številnejši dokazi o vplivu okoljskega hrupa na pojav srčno žilnih obolenj in presnovnih motenj;
  • vključitev ocene vpliva hrupa vetrnih elektrarn in hrupa, ki ga povzročajo dejavnosti v prostem času;
  • standardiziran pristop za oceno dokazov;
  • dokazi so opredeljeni z razmerjem med izpostavljenostjo hrupu in  tveganjem za pojav zdravstvenih težav zaradi izpostavljenosti hrupu;
  • uporaba dolgoročnih kazalnikov povprečne izpostavljenosti hrupu za natančnejšo napoved škodljivih vplivov izpostavljenosti hrupu na zdravje.

 

Smernice SZO za okoljski hrup v evropski regiji (2018), na naslednji povezavi.

Smernice SZO za okoljski hrup v evropski regiji – Povzetek (2018), na naslednji povezavi.

Več informacij je dostopnih preko naslednje povezave.