Z znanjem do boljšega zdravja

Slovenija brez tobaka - kdaj?

27. 10. 2015
V Sloveniji potekajo priprave na spremembe zakona o omejevanju uporabe tobačnih in s tobakom povezanih izdelkov (ZOUTI). O tem, zakaj potrebujemo strožje in naprednejše ukrepe na področju zmanjševanja rabe tobaka, bodo spregovorili strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje RS, Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija in Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo na regijskem strokovnem srečanju

Srečanje bo v sredo, 11. novembra 2015, ob 9:00 uri v predavalnici Nacionalnega Inštituta za javno zdravje OE Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica.

Srečanje je namenjeno vsem, ki v različnih resorjih tako na ravni države kot na ravni lokalne skupnosti (so) ustvarjajo politiko na področju nadzora nad tobakom in lahko pripomorejo, da bo škoda zaradi tobaka v regiji in Sloveniji čim manjša. Na srečanju želimo predstaviti verodostojne informacije in podatke o obsegu problema in učinkovitih ukrepih, s katerimi lahko škodljive posledice tobaka zmanjšamo na najmanjšo možno mero.

Kotizacije ni.

Izobraževanje je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (vrednotilo ga bo Ministrstvo za zdravje RS) in pri Zdravniški zbornici Slovenije .

Število udeležencev je omejeno, zato prosimo, da se čim prej prijavite na elektronski naslov ivana.mis@nijz.si


Program srečanja najdete na naslednji povezavi.