Hrup

Zvočno okolje v šolah in vrtcih

05. 09. 2014
Hrup v vrtcih in šolah vpliva na otrokov jezikovni razvoj, učenje, pomnjenje in opravljanje bolj zahtevnih nalog, vpliva na socialni razvoj otroka in lahko prepreči razumevanje pomembnih varnostnih sporočil. Hrup povzroča stres, vznemirjenost in tudi občutek nemoči.

Hrup v vrtcih in šolah vpliva na otrokov jezikovni razvoj, učenje, pomnjenje in opravljanje bolj zahtevnih nalog, vpliva na socialni razvoj otroka in lahko prepreči razumevanje pomembnih varnostnih sporočil. Hrup povzroča stres, vznemirjenost in tudi občutek nemoči.

Hrup v vrtcih in šolah izvira od zunaj (npr. hrup cestnega prometa) ali pa je vir hrupa v sami stavbi (npr. delovanje prezračevalne naprave). Hrup pri svojih dejavnostih povzročajo tudi otroci sami. Otroški glasovi so navadno višji in ostrejši v primerjavi z bolj nizkimi glasovi odraslih. Otroci prilagodijo glasnost govora glede na raven hrupa v okolju kar posredno lahko privede do hripavosti in poškodb glasilk.

Zaščiti zvočnega okolja v vrtcih in šolah je v slovenski zakonodaji posvečena posebna pozornost. Kljub temu mnogi vzgojitelji in vzgojiteljice slovenskih vrtcev menijo, da zvočno okolje v njihovih vrtcih ni najboljše. Rezultati ankete, ki smo jo med 334 vzgojitelji in vzgojiteljicami 108-ih vrtcev izvedli letos na NIJZ so pokazali, da je dobra petina obravnavanih vrtcev v hrupnem okolju zaradi cestnega prometa, nekoliko manj pa se vzgojitelji pritožujejo zaradi slabe akustike prostorov. V vseh omenjenih  vrtcih pa si želijo izboljšanje stanja. Zvočno okolje v vrtcih in šolah omogoča zdrav razvoj otroka. To je še posebej pomembno v današnjem času, ko veliko otrok precejšen del dneva v prvih letih svojega življenja preživi v teh ustanovah. 

Pri reševanju hrupa, ki v vrtcih nastaja zaradi dejavnosti same, želimo opozoriti predvsem na pedagoške ukrepe in med njimi izpostaviti učenje poslušanja. Za pomoč vzgojiteljem smo prevedli nemško slikanico za otroke in odrasle z naslovom »Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim!«. Slikanica na poljuden in otrokom prijazen način predstavi ušesa in sluh, zvoke in hrup ter predstavi igre, s katerimi lahko izostrimo poslušanje. Na voljo je tudi predstavitev s fotografijami naših najbolj pogostih ptic in s posnetki njihovih pesmi. Otroke želimo na ta način spodbuditi, da pozorno prisluhnejo zvokom iz svoje okolice in se zavejo, da so drugi zvoki pri poslušanju lahko moteči. S tem naj spomnimo tudi vse odrasle, da lahko v primeru povzročanja hrupa s tem motijo druge in jim povzročajo zelo neprijetne težave.

Pomembno je, da pri umeščanju vzgojno-varstvenih in izobraževalnih ustanov v prostor posvetimo veliko pozornost zvočnemu okolju. Priporočeno je, da so te ustanove v mirnem okolju kjer hrup ne presega ravni 55 dBA v času, ko se v okolici ustanove igrajo otroci. Stanje obremenjenosti vrtcev in šol v Sloveniji smo prikazali za območja za katera imamo na razpolago podatke strateških kart hrupa. Objavljeni so rezultati za Mestno občino Ljubljana in Mestno občino Nova Gorica.

Priloženi sta Slikanica za otroke in odrasle: »Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim!, ter zgibanka »Zvočno okolje v vrtcih in šolah«, ki je bila pripravljena ob Mednarodnem dnevu ozaveščanja o hrupu 2014 in povzema priporočila za ureditev dobrega zvočnega okolja v vrtcih in šolah.
 

Povezave:

  1. Kazalci okolja v Sloveniji: Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Ljubljani http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=381
  2. Kazalci okolja v Sloveniji: Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Novi Gorici http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=588
  3. Švab A, Jeram S. 2014. Hrup in akustično okolje v vrtcih. Enboz, ISSN 2232-3139, mar. 2014, letn. 4, št. 3, str. 4-7.
  4. Predstavitev »Ptice in njihovo petje« ne namenjena otrokom, da bi se naučili prisluhniti zvokom v naravi, jih prepoznati in povezati napeve s pticami, ki jih lahko pogosto opazujejo v domačem okolju.

Datoteke: