Na tej strani se nahajajo navodila, vsi obrazci in gradiva, ki so potrebni za nemoteno izvajanje Programa svetovanja za zdravje v ZVC in Programa za krepitev zdravja v CKZ. Temeljni dokument, ki predstavlja izhodišče za delovanje ZVC in CKZ, je Splošni dogovor za tekoče pogodbeno leto. Najdete ga na spletni strani ZZZS med Splošnimi dogovori in aneksi.