Z znanjem do boljšega zdravja

Zeleni teden Evrope 2018

"Gradnja mesta, ki je resnično vzdržno in "primerno za prihodnost", potrebuje vizijo, dolgoročno perspektivo in naložbe. Za uspešno delovanje trajnostne urbane strategine je nujno sodelovanje mestnih politikov, državljanov in podjetij. Zeleni teden EU 2018 je preučil načine, kako EU pomaga mestom, da postanejo boljša mesta za življenje in delo, in predstavil razvoj politik o kakovosti zraka, hrupu, naravi in biotski raznovrstnosti, vodi in ravnanju z odpadki." je Karmenu Vella, komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo, navedel v povzetku srečanja.

Celoten povzetek srečanja je dostopen na naslednji povezavi.

V sklopu Zelenega tedna Evrope je v Bruslju, od 22. do 24. maja 2018 potekala evropska konferenca o okoljski politiki. Srečanja so se udeležile vladne in nevladne organizacije, predstavniki industrije, akademiki ter mediji, ki so poskrbeli za izmenjavo idej in dobrih praks.

Med drugim je razprava potekala tudi o okoljskem hrupu. V Evropski unije hrup iz okolja vpliva na zdravje 120 milijonov ljudi. 14,1 milijonov odraslih oseb zelo vznemirja, pri 5,9 milijonih pa se pojavljajo resne motnje spanja.

V Evropi, na letni ravni izpostavljenost okoljskemu hrupu povzroča čez 69 tisoč hospitalizacij in 16 tisoč prezgodnjih smrti.

S pomočjo virtualne simulacije hrupa v mestu so udeleženci delavnice poslušali hrup prometa (avtomobilov, vlakov, tramvajev in letal). Na sredini prostora je bil nameščen merilnik zvoka. Meritve so se sproti prikazovale na zaslonu.

Zvoki okolja so bili predstavljeni v različnih pogojih - zunaj pri viru, znotraj zgradbe z odprtimi, priprtimi ali zaprtimi okni. Tako so se udeleženci prepričali, da se hrup, ki ga povzročajo tramvaji in vlaki, še vedno zaznava v prostoru z zaprtimi okni.

Najpomembneje pa je, da so opazne očitne razlike v decibelih, ko izvedemo omilitvene ukrepe, na primer z uporabo tihega asfalta ali zmanjšanjem hitrosti oziroma kombinacijo obeh ukrepov.

 
Stephen Turner, ST Acoustics
Come and listen to how we can fight noise - the hidden killer in our cities, dostopno na naslednji povezavi.