Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravstveno stanje zob in ustne votline učencev 1. in 7. razreda v novomeški zdravstveni regiji

16. 07. 2020
Zdravstveno stanje zob in ustne votline, ki je odvisno od različnih bioloških in socialnih dejavnikov, sistematično ocenjujejo zdravstveni izvajalci mladinskega zobozdravstva. Na omenjenih pregledih in s pomočjo pridobljenih podatkov lahko objektivno ocenimo zdravstveno stanje zob in ustne votline otrok. Pridobljeni podatki so nam v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju preventive ter ukrepov, ki so potrebni pri slabem zdravstvenem stanju zob in ustne votline.

NIJZ OE Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto smo pripravili poročilo o zdravstvenem stanju zob in ustne votline učencev 1. in 7. razreda (starost 6 in 12 let) za šolsko leto 2018/2019 v zdravstveni regiji Novo mesto, ki vključuje upravne enote Novo mesto, Črnomelj, Trebnje, Metlika in Krško. Podatke o stanju smo pridobili od zdravstvenih izvajalcev mladinskega zobozdravstva, ki opravljajo sistematične preglede otrok in mladine. Po pregledu vseh pridobljenih podatkov smo pripravili grafične prikaze z interpretacijo rezultatov ter izvedli primerjavo med podatki s šol. letom 2017/2018 (Poročilo se nahaja v priponki).

Podatke o obolevnosti zob in o ustni higieni smo za šolsko leto 2018/2019 pridobili od izvajalcev, ki so skupaj pregledali 2.425 otrok, od tega 1.355 6 letnikov in 1.070 12 letnikov. Vsi zobozdravstveni izvajalci so prejeli v dopolnitev statistični obrazec, ki se nahaja na koncu, kot priloga tega poročila. Zaradi objektivnih razlogov v letošnjem letu nismo prejeli statističnih podatkov od štirih zobozdravstvenih izvajalcev, ki skupaj pokrivajo pet osnovnih šol v naši regiji. Pri zbiranju in vnosu podatkov v zbirnik smo opazili nekatere napake, kot so tipkarske napake pri vnosu podatkov (pri prepisovanju v obrazec), vnos izračunanih kazalnikov (potreben je vnos absolutnih števil), pomanjkljivo izpolnjen obrazec in podobno …  Večji delež vseh prejetih poročil (cca. 60 %) za šolsko leto 2018/2019 smo prejeli pravočasno.

 

 

V poročilu so prikazani KEP, KIO in % otrok brez KEP-a.

KEP

Povprečno število okvarjenih zob (karies, ekstrakcija, plomba) na pregledano osebo.

KIO

Delež otrok (v %) z okvarjenimi zobmi (imajo karies, zaradi kariesa ekstrahirani zobje in plombo).

% OTROK BREZ KEP-a

Delež otrok (v %), ki nima okvarjenih zob (karies, ekstrakcija, plomba).

 

Zbrane in ovrednotene podatke, ki smo jih obdelali v šolskem letu 2018/2019, nam dajejo sliko stanja zdravja zob in ustne votline pri otrocih 1. in 7. razreda novomeške regije. Dosegli smo visok odstotek pregledanih učencev (80,6 % pregledanost v 1. razredu in 71,5 % pregledanost učencev 7. razreda).

Ugotavljamo tudi, da je delež otrok v 1. razredu, ki so brez KEP, okoli 87 %. V 7. razredu je situacija precej slabša, in sicer je dobra polovica vseh pregledanih otrok s KEP. Od pregledanih parametrov je bil v 1. razredu najpogostejši karies, ugotovljen pri 21 % otrok. V 7. razredu so bile najpogostejše plombe, ugotovljene pri 89 % vseh pregledanih otrok. Zaradi kariesa ekstrahiranih zob je bilo v obeh pregledanih starostnih skupinah nič oz. zelo malo, v 1. razredu 0 %, v 7. razredu 3 % vseh pregledanih otrok. Takšen trend pregledanih parametrov v obeh razredih je bilo opaziti tudi v šolskem letu 2017/2018.

Če primerjamo podatke med dvema šolskima letoma lahko opazimo, da se je povprečno število karioznih, ekstrahiranih in plombiranih zob na osebo (KEP) v 1. razredu v šolskem letu 2017/2018 iz 0,13 povišalo na 0,31 v šolskem letu 2018/2019. Povišal se je tudi delež otrok z okvarjenimi zobmi (KIO) v 1. razredu iz 8,29 %  na 12,84 %. Povprečno število karioznih, ekstrahiranih in plombiranih zob na osebo (KEP) v 7. razredu se je iz 1,31 v šolskem letu 2017/2018 povišalo na 1,40 v šolskem letu 2018/2019. V primerjavi med omenjenima šolskima letoma je opaziti znižanje deleža otrok z okvarjenimi zobmi (KIO) v 7. razredu iz 50,33 % na 46,73 %. 

Ugotavljamo, da je poleg motivacije otrok potrebno vključiti tudi starše in zobozdravstvene izvajalce. Zaželeno je, da starši še vedno nadzirajo umivanje zob pri svojih otrocih, tudi ko ti začnejo hoditi v šolo. S tem ni mišljeno, da jim oni umivajo zobe, temveč da spodbujajo in opominjajo ter stremijo k uporabi fluoridnih zobnih past. Prav tako je zaželeno, da zobozdravstveni delavci intenzivno izvajajo preventivne ukrepe, kot so zalivanje fisur in fluoriranje zob. Veliko prispeva tudi dobro sodelovanje med mladinskimi zobozdravniki, preventivnimi sestrami in pedontologom.

Več si lahko preberete v Poročilu o sistematičnih pregledih ustne votline, Zdravstvena regija Novo mesto za šolsko leto 2018/2019. Priložena je tudi obrazev KEP, katerega zdravstveni izvajalci izpolnijo s statističnimi podatki, ki so jih zbrali na sistematičnih pregledih v šolskem letu 2019/2020. Za dodatne informacije glede zbiranja KEP za šolsko leto 2019/2020 se obrnite na Barbaro Staniša, e-naslov: barbara.stanisa@nijz.si.

Datoteke: