Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravstveno stanje zob in ustne votline učencev 1. in 7. razreda v novomeški zdravstveni regiji

06. 06. 2019
Zdravstveno stanje zob in ustne votline, ki je odvisno od različnih bioloških in socialnih dejavnikov, sistematično ocenjujejo zdravstveni izvajalci mladinskega zobozdravstva. Na omenjenih pregledih in s pomočjo pridobljenih podatkov lahko objektivno ocenimo zdravstveno stanje zob in ustne votline otrok. Pridobljeni podatki so nam v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju preventive ter ukrepov, ki so potrebni pri slabem zdravstvenem stanju zob in ustne votline.

NIJZ OE Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto smo pripravili Poročilo o sistematičnih pregledih ustne votline učencev 1. in 7 razreda (starost 6 in 12 let), šolsko leto 2017/2018  za šolsko leto 2017/2018 v zdravstveni regiji Novo mesto, ki vključuje upravne enote Novo mesto, Črnomelj, Trebnje, Metlika in Krško. Podatke o stanju smo pridobili od zdravstvenih izvajalcev mladinskega zobozdravstva, ki opravljajo sistematične preglede otrok in mladine.

Podatke o obolevnosti zob in o ustni higieni smo za šolsko leto 2017/2018 pridobili od izvajalcev, ki so skupaj pregledali 2.263 otrok, od tega 1.218 6 letnikov in 1.045 12 letnikov. Vsi zobozdravstveni izvajalci so prejeli v dopolnitev statistični obrazec, ki je tudi priloga poročila. Zaradi objektivnih razlogov v letošnjem letu nismo pridobili podatke od treh zobozdravstvenih izvajalcev, ki skupaj pokrivajo štiri osnovne šole v naši regiji. Pri zbiranju in vnosu podatkov v zbirnik smo opazili nekatere ponavljajoče se napake, kot so tipkarske napake pri vnosu podatkov (pri prepisovanju v obrazec), vnos izračunanih kazalnikov (potreben je vnos absolutnih števil), pomanjkljivo izpolnjen obrazec in podobno … Večji delež vseh prejetih poročil (cca. 60 %) za šolsko leto 2017/2018 smo prejeli z zamudo (oz. po drugem opomniku).

V poročilu so prikazani KEP, KIO in % otrok brez KEP-a.

KEP - Povprečno število okvarjenih zob (karies, ekstrakcija, plomba) na pregledano osebo.

KIO - Delež otrok (v %) z okvarjenimi zobmi (imajo karies, zaradi kariesa ekstrahirani zobje in plombo).

% OTROK BREZ KEP-a - Delež otrok (v %), ki nima okvarjenih zob (karies, ekstrakcija, plomba).

Zbrane in ovrednotene podatke, ki smo jih obdelali v šolskem letu 2017/2018, nam dajejo sliko stanja zdravja zob in ustne votline pri otrocih 1. in 7. razreda novomeške regije. Dosegli smo visok odstotek pregledanih učencev (74,5 % pregledanost v 1. razredu in 81 % pregledanost učencev 7. razreda). Ugotavljamo, da je delež otrok v 1. razredu, ki so brez KEP, blizu 92 %. V 7. razredu je situacija precej slabša, in sicer je kar polovica vseh pregledanih otrok s KEP. Od pregledanih parametrov je bil v 1. razredu najpogostejši karies, ugotovljen pri 10 % otrok. V 7. razredu so bile najpogostejše plombe, ugotovljene pri dobri polovici (56 %) vseh pregledanih otrok. Zaradi kariesa ekstrahiranih zob je bilo v obeh pregledanih starostnih skupinah nič oz. zelo malo, v 1. razredu 0 %, v 7. razredu 4 % vseh pregledanih otrok. Glede na rezultate, je potrebno posvetiti še večjo pozornost 12-letnikom. Poleg motivacije otrok, so le-te potrebni tudi starši in zobozdravstveni izvajalci. Zaželjeno je, da starši še vedno nadzirajo umivanje zob pri svojih otrocih, tudi ko ti začnejo hoditi v šolo. S tem ni mišljeno, da jim oni umivajo zobe, temveč da spodbujajo in opominjajo ter stremijo k uporabi fluoridnih zobnih past. Prav tako je zaželjeno, da zobozdravstveni delavci intenzivno izvajajo preventivne ukrepe, kot so zalivanje fisur in fluoriranje zob.

Več si lahko preberete v Poročilu o sistematičnih pregledih ustne votline, Zdravstvena regija Novo mesto za šolsko leto 2017/2018. Priložena sta tudi PP prezentacija Poročila in nov oz. prenovljen obrazev KEP, v katerega zdravstveni izvajalci izpolnijo s statističnimi podatki, ki so jih zbrali na sistematičnih pregledih v šolskem letu 2018/2019.

Za dodatne informacije glede zbiranja KEP za šolsko leto 2018/2019 se obrnite na Barbaro Staniša, e-naslov: barbara.stanisa@nijz.si.

 

Datoteke: