Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravje v vrtcu - Redeča nit 2018/19: Medgeneracijsko sodelovanje

Sodelovanje je beseda, ki jo zelo pogosto uporabljamo, priporočamo, svetujemo. Hkrati pa je sodelovati včasih tudi težko, potrebno je več truda, prilagajanja, opazovanja in sklepanja kompromisov. Ko nam uspe, nam je lepo in je zadovoljstvo bistveno večje, saj ga imamo s kom deliti.

Pojem medgeneracijsko ima lahko različne pomene (pred/po vojni, hipijev, pametnih telefonov, …), v našem primeru pa mislimo generacije otrok, staršev, starih staršev in še starejših. Dejstvo je, da postaja naša družba dolgoživa družba (država Slovenija je sprejela strategijo dolgožive družbe (na naslednji povezavi) z vsemi pozitivnimi dejavniki (daljša življenjska doba, znanje, izkušnje in modrost, ...) in izzivi (kronične bolezni, osamljeni starejši, …). Če se tega zavedamo in smo čuječi, lahko to sprejmemo z naklonjenostjo in obogatimo naša življenja.

Z rdečo nitjo želimo opozoriti na več vsebin

  • da je staranje neizbežen naravni proces za vsa živa bitja (otroci se o tem učijo, naj se ne bojijo starejših, ne govorimo o zaključku življenja)
  • v vsakem okolju so tudi starejši prebivalci (otroci lahko raziskujejo v okolju, jih poiščejo, ne zgolj v DSO, lahko v ulici, naselju)
  • starejši imajo določena znanja, izkušnje, čas, ki ga lahko namenijo mladim (otroci tako pridobijo nova znanja, ki jih morda nebi in si tako širijo obzorja)
  • starejši so lahko osamljeni, otroci jih lahko razveselijo (otroci razvijajo empatijo, prostovoljstvo, pomoč, samozavest)
  • pri tem pa pridobijo tudi starejši, ki bodo sprva morda celo presenečeni.

V vrtcih po Sloveniji poteka že veliko aktivnosti za ali s starejšimi. Zato bi to radi pohvalili in spodbudili še nove aktivnosti. Večkrat se spomnimo na stare starše otrok v vrtcu. Kaj pa ostali, katerih vnuki so že iz vrtca? Vsi otroci nimajo starih staršev blizu vrtca ali pa so morda še zaposleni. Zato bi želeli, da ta rdeča nit še bolj poveže vse generacije v vaši skupnosti. Ob tem vam bodo v pomoč tudi predstavniki občine, centra za socialno delo in morda nevladnih organizacij v vašem okolju.

Skupaj zagotovo zmoremo več in nam je tudi lepše.

Nives Letnar Žbogar