Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravje v vrtcu - Program

Program Zdravje v vrtcu je aktiven od leta 2006. Vsako leto se krog v program vključenih vrtcev širi. Veseli nas, da ga radi vključujete v svoje delo in otroke vzgajate za zdrav način življenja.

Program promovira zdravje in je usmerjen v izvajanje aktivnosti, ki ohranjajo in krepijo zdravje v vrtčevskem okolju in izven njega. V okviru programa so organizirana tudi izobraževanja za vzgojitelje in ostale strokovne delavce, ki nudijo strokovno podprte vsebine povezane z zdravjem. Izpostavljeni so predvsem dobro počutje, ustvarjalnost, izmenjava dobrih praks in sodelovanje s strokovnjaki NIJZ.

Vrtcem, ki se bodo prijavili v program, bomo preko leta pošiljali aktualna obvestila, koordinatorje pa povabili na regijski sestanek z izbrano strokovno vsebino.

Za vsako zdravstveno regijo je na območni enoti NIJZ koordinator, ki koordinira program Zdravje v vrtcu. Na ta način se vam želimo še bolj približati, pomagati in okrepiti vključenost in sodelovanje z lokalnim okoljem. Koordinatorji na Območnih enotah NIJZ so:

 

NIJZ OE
Maribor
Nataša Dolinšek
natasa.dolinsek@nijz.si
Prvomajska ulica 1
2000 Maribor
02 45 00 265
NIJZ OE
Murska Sobota
Špela Kisilak
Spela.Kisilak@nijz.si
Arhitekta Novaka
2-b
9000
Murska Sobota
 
02 530 21 23
 
NIJZ OE
Ravne na Koroškem
Nika
Kajnih
nika.kajnih@nijz.si
Ob Suhi 5b
2390 Ravne na Koroškem
02 870 56 16
NIJZ OE
Celje
Primož Osek
primoz.osek@nijz.si
Ipavčeva ulica 18
3000 Celje
03 425 11 96
NIJZ OE
Novo mesto
Tea Kordiš
Tea.Kordis@nijz.si
Muzejska ulica 5
8000 Novo mesto
07 393 41 95
NIJZ OE
Kranj
Ria Jagodic
ria.jagodic@nijz.si
Gosposvetska ulica 12
4000 Kranj
04 201 71 96
NIJZ OE
Nova Gorica
Petra Kravos
petra.kravos@nijz.si
Vipavska cesta 13,
Rožna Dolina   
5000 Nova Gorica
05 330 86 36
NIJZ OE
Koper
Natalija Korent
natalija.korent@nijz.si
Vojkovo nabrežje 4a
6000 Koper
05 663 08 22
NIJZ OE
Ljubljana
Anja Petrič
anja.petric@nijz.si
Zaloška 29
1000 Ljubljana
01 586 39 15

SODELOVANJE V PROGRAMU

V program se lahko vključijo vsi vrtci in vzgojitelji. Vsebine na spletu in gradiva so dostopna vsem, enako velja za izobraževanja.

Tisti vrtci, ki bi želeli dobiti potrdilo o sodelovanju v programu in vzgojitelji točke za napredovanje v nazive ali točke za izobraževanje, pa morajo izpolniti spodaj navedene pogoje.

Pogoji za pridobitev POTRDILA O SODELOVANJU VRTCA V PROGRAMU

 1. Vrtec mora postaviti varovanje in krepitev zdravja med svoje prioritetne naloge. V programu mora sodelovati vsaj 30 % skupin enote ali vrtca.
 2. V program se vrtci prijavijo vsako leto. Do 31. 10. morajo oddati prijavnico za sodelovanje na https://anketa.nijz.si/a/125499.  
 3. Udeležba na izobraževanju, ki ga pripravljamo v okviru programa Zdravje v vrtcu dvakrat letno: vsaj en strokovni delavec iz vrtca se mora udeležiti vsakega izobraževanja (jesenskega in spomladanskega) in informacije z izobraževanja posredovati sodelavcem, ki sodelujejo v programu, a se izobraževanja niso mogli udeležiti.
 4. Do 31. 7. vrtci oddajo poročilo o opravljenih aktivnostih.
 5. Potrdilo ravnatelja pošlje koordinator iz vrtca z navadno pošto ali skeniranega, ker mora dokument vsebovati podpis ravnatelja in žig vrtca, regijskemu koordinatorju na OE NIJZ. Predloga potrdila se nahaja na naslednji povezavi.
 6. Vrtec na svoji spletni strani objavi poročilo o izvedenih aktivnostih iz katerega so razvidna sporočila in vsebine, ki podpirajo zdrav življenjski slog. Poročila so lahko objavljena za vsako skupino posebej ali se jih združi v eno poročilo za celoten vrtec.

 

Vrtec na podlagi izpolnjenih kriterijev prejme potrdilo o sodelovanju v programu (eno potrdilo na vrtec). Ob potrdilu vrtec prejme tudi nalepko o sodelovanju v programu za vsak vhod sodelujoče enote, lahko za vhodna vrata ali kako drugo primerno mesto. 

 

 

 

 

 

 

 


POGOJI ZA PRIDOBITEV POTRDILA O SODELOVANJU V PROGRAMU ZA STROKOVNE DELAVCE

V kolikor želijo strokovni delavci vrtca prejeti potrdila za sodelovanje v programu morajo oddati svoje poročilo (glej spodaj). Posamezen  strokovni delavec iz vrtca ne more pridobiti potrdil, če v programu ne sodeluje vrtec z vsaj 30% skupin.

Vzgojitelji, pomočniki in koordinatorji iz vrtca lahko pridobijo naslednja potrdila:

 1. Potrdilo za napredovanje v nazive za dve točki bodo dobili vzgojitelji in pomočniki, ki bodo:
  • v skupini otrok v tekočem letu izvajali aktivnosti s področja varovanja in krepitve zdravja,
  • se udeležili spomladanskega ALI jesenskega izobraževanja v okviru programa Zdravje v vrtcu,
  • ter ob koncu šolskega leta oddali poročilo o izvedenih aktivnostih v spletno anketo. Poročilo v spletno anketo se odda za skupino – skupno poročilo vzgojitelja in pomočnika.
 2. Potrdilo o sodelovanju v programu bodo dobili vzgojitelji in pomočniki, ki bodo:
  • v tekočem letu v skupini otrok izvajali aktivnosti s področja varovanja in krepitve zdravja,
  • bodo ob koncu šolskega leta oddali poročilo o izvedenih aktivnostih v spletno anketo. Poročilo v spletno anketo se odda za skupino – skupno poročilo vzgojitelja in pomočnika.
 3. Potrdilo, da je koordiniral program, dobi koordinator programa, če:
  • ob začetku šolskega leta odda prijavo v program,
  • ob zaključku šolskega leta odda poročilo. Glede na to, koliko strokovnih delavcev bo poročalo, koordinator izbere eno od treh možnosti (glej Navodila za izpolnjevanje),
  • odda potrdilo ravnatelja,
  • objavi letna poročila skupin na spletnih straneh vrtca,
  • zagovarja vsebine v podporo zdravju,
  • motivira zaposlene za vedenje in aktivnosti, ki podpirajo zdravje,
  • povezuje različne dejavnosti v vrtcu v podporo zdravju,
  • skrbi za prenos znanj in informacij povezanih z zdravjem,
  • povezuje zaposlene za dober prenos idej in dobrih praks,
  • udeleži se regijskega sestanka koordinatorjev programa Zdravje v vrtcu iz vrtcev na NIJZ in vsebine predstavi zaposlenim.

 

Pogoji za pridobitev POTRDILA, ZA UDELEŽBO NA 8 URNEM IZOBRAŽEVANJU (0,5 točke)

Vzgojitelji, pomočniki in drugi strokovni delavci iz vrtca lahko pridobijo naslednje potrdilo:

 • se udeležili spomladanskega IN jesenskega izobraževanja v okviru programa Zdravje v vrtcu.

 


ZASTAVE

Vrtci imajo, če želijo, možnost nabave zastav z logotipom programa na lastne stroške. Za naročilo zastave poskrbi vrtec sam. Zastave izdeluje podjetje

SIGNUM d.o.o.; Grenc 20; SI-4220 Škofja Loka
Tel: +386 4 5139310
Fax: +386 4 5139311
Mobil: +386 41 621357
E-mail: info@signum.si

Navedene so cene za 1 kos brez DDV:
Velikost
70 X 140 cm             22,80 €
75 X 150 cm             26,10 €
100 X 200 cm           38,80 €
100 X 300 cm           55,30 €

Na vse navedene cene imate 10% popusta, četudi gre za majhno količino.
Rok izdelave:  po dogovoru.
Rok plačila: 30 dni od dobave.   
Pri pošiljanju po pošti (GLS) obračunajo tudi poštnino.