Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravje v vrtcu - Program

Veseli smo, da se program Zdravje v vrtcu širi, na kar kaže dejstvo, da ga radi vključujete v svoje delo in otroke vzgajate za zdrav način življenja. Vsako leto je število v program vključenih vrtcev večje.

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja  v vrtčevskem okolju in izven tega. V okviru programa so organizirana tudi izobraževanja za vzgojitelje, ki nudijo strokovno podprte vsebine povezane z zdravjem. Izpostavljeni so predvsem dobro počutje, ustvarjalnost, izmenjava dobrih praks in sodelovanje s strokovnjaki NIJZ.

Od šolskega leta 2015/16 dalje imamo na vseh območnih enotah NIJZ koordinatorja, ki je prevzel koordinacijo programa Zdravje v vrtcu za svojo regijo. Na ta način se vam želimo še bolj približati, pomagati in okrepiti vključenost in sodelovanje z lokalnim okoljem. Koordinatorji na OE so:

 

NIJZ OE
Maribor
Marija Hanželj
marija.hanzelj@nijz.si
Prvomajska ulica 1
2000 Maribor
02
333 12 59
NIJZ OE
Murska Sobota
Cecilija Sušec
Cecilija.Susec@nijz.si
Arhitekta Novaka
2-b
9000
Murska Sobota
 
02
5302123
 
NIJZ OE
Ravne na Koroškem
Nika
Kajnih
nika.kajnih@nijz.si
Ob Suhi 5b
2390 Ravne na Koroškem
   02
   8705616
NIJZ OE
Celje
Primož Osek
primoz.osek@nijz.si
Ipavčeva ulica 18
3000 Celje
03
4251196
NIJZ OE
Novo mesto
Tea Kordiš
Tea.Kordis@nijz.si
Mej vrti 5
8000 Novo mesto
07
3934195
NIJZ OE
Kranj
Ria Jagodic
ria.jagodic@nijz.si
Gosposvetska ulica 12
4000 Kranj
04
2017196
NIJZ OE
Nova Gorica
Petra Kravos
petra.kravos@nijz.si
Vipavska cesta 13,
Rožna Dolina   
5000 Nova Gorica
05
3308636
NIJZ OE
Koper
Natalija Korent
natalija.korent@nijz.si
Vojkovo nabrežje 4a
6000 Koper
05 6630822
NIJZ OE
Ljubljana
Anja Petrič
anja.petric@nijz.si
Zaloška 29
1000 Ljubljana
01
5863915

SODELOVANJE V PROGRAMU:

V program se lahko vključijo vsi vrtci in tudi posamezni vzgojitelji/ce. Vsebine na spletu in gradiva so dostopna vsem, enako velja za izobraževanja.

Tisti vrtci, ki bi želeli dobiti potrdilo o sodelovanju v programu in vzgojitelji/ce točke za napredovanje v nazive pa morajo izpolniti spodaj navedene pogoje.

Pogoji za pridobitev potrdila o sodelovanju vrtca v programu:

1. Vrtec mora postaviti varovanje in krepitev zdravja med svoje prioritetne naloge. V programu mora sodelovati vsaj 30% skupin enote ali vrtca.

2. V program se vrtci prijavijo vsako leto. Do 31. 10.  morajo poslati izpolnjen obrazec za prijavo regijskim koordinatorjem na NIJZ. (OBRAZCI)

3. Udeležba na izobraževanju, ki ga pripravljamo v okviru programa Zdravje v vrtcu dvakrat letno:

Vsak/a vzgojitelj/ica ali pomočnik/ica, ki želi potrdilo o napredovanju v nazive, se mora udeležiti vsaj enega izobraževanja v okviru programa (jesenskega ali pomladanskega).

Če želi vrtec dobiti potrdilo, da je sodeloval v programu Zdravje v vrtcu, se mora vsakega izobraževanja (jesenskega in pomladanskega) udeležiti vsaj en strokovni delavec vrtca in informacije z izobraževanja posredovati sodelavcem, ki sodelujejo v programu, a se izobraževanja niso mogli udeležiti.

Strokovni delavec vrtca, ki se udeleži tako jesenskega kot pomladanskega izobraževanja prejme potrdilo, ki dokazuje, da se je oseba udeležila 8 urnega izobraževanja in se ji na podlagi tega lahko prizna 0.5 točke.

4.  Do 31. 7. vrtci pošljejo poročilo o opravljenih aktivnostih. Poročilo je sestavljeno iz več delov: (glej OBRAZCI). 

 • Poročilo o izvedenih aktivnostih izpolni vsaka vzgojiteljica s pomočnico. Na podlagi njih in ostalih izpolnjenih kriterijev dobijo potrdila, da so sodelovali v programu in potrdila za dve točki za napredovanje v nazive.
 • Potrdilo ravnatelja. Obrazec naj pošlje koordinator iz vrtca istočasno kot poročila, a obvezno z navadno pošto ali skeniranega, ker mora dokument vsebovati podpis ravnatelja in žig vrtca.
 • Poročilo koordinatorja programa v vrtcu (ta del je v excelovem dokumentu) je možno na dva načina:
  • Koordinator zbere poročila vzgojiteljic in pomočnic od vseh vključenih skupin, potrdilo ravnatelja in jih skupaj s svojim poročilom v e-obliki pošlje na NIJZ, regijskemu koordinatorju.
  • Koordinator pripravi skupno poročilo za vrtec, ki ga potrdi tudi ravnatelj in ga v e-obliki pošlje regijskemu koordinatorju.

V obeh primerih vrtec dobi potrdilo o sodelovanju v programu.

Vsebinska poročila mora vrtec objaviti na svoji spletni strani (lahko v isti obliki kot jih pošljejo k nam, lahko pa združijo vsa poročila iz vrtca v eno in po želji dodajo fotografije).

 

Vrtec, ki izpolnjuje kriterije programa, prejme ob koncu šolskega leta nalepko o sodelovanju v programu za vsako sodelujočo enoto in jih lahko prilepite na vrata ali kako drugo primerno mesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


POTRDILA O SODELOVANJU V PROGRAMU

Vrtec na podlagi izpolnjenih kriterijev prejme potrdilo o sodelovanju v programu. Izda se eno potrdilo na vrtec.

Tako imajo tudi vzgojitelji, pomočniki in koordinatorji možnost, da pridobijo:

 • Vzgojitelj/ice in pomočniki/ce, ki bodo izpolnili/e vse pogoje programa, bodo ob koncu šolskega leta prejeli/e potrdilo za napredovanje v nazive za dve točki.
 • Vzgojitelji/ce in pomočniki/ce, ki so izpolnili/e zahteve programa (poročilo), četudi se niso udeležili/e izobraževanja, bodo dobili/e potrdilo o sodelovanju v programu.
 • Koordinator programa dobi potrdilo, da je koordiniral program, če ob zaključku šolskega leta na navedeni naslov pravočasno pošlje popolna zbrana poročila vseh sodelujočih vzgojiteljev/ic vrtca in poročilo koordinatorja (v Excelu).
 • Vzgojitelji/ce in pomočniki/ce, ki se udeležijo tako spomladanskega kot jesenskega izobraževanja dobijo potrdilo, ki dokazuje udeležbo na 8 urnem izobraževanju in se jim na podlagi tega lahko prizna 0.5 točke.

 

VSEM ZAPOSLENIM V VRTCIH PONUJAMO IZOBRAŽEVANJA IN GRADIVA

Jesenska in spomladanska izobraževanja: Vabilo s programom je objavljeno na prvi strani programa Zdravje v vrtcu (na naslednji povezavi) in poslano po elektronski pošti na naslove vrtcev. Po izvedenem izobraževanju, z dovoljenjem avtorjev, objavimo tudi prispevke z izobraževanja (na naslednji povezavi).

Lutkovne filme lahko naročite (tudi, če vaš vrtec ni vključen v program) na elektronskem naslovu vašega regijskega koordinatorja. Cena enega DVD-ja je 8,76 EUR. Cena vključuje DDV .
 


ZLOŽENKE

ZDRAVA PREHRANA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Prehrana otroka v predšolskem obdobju ima pomemben vpliv na zdravje. Gre za obdobje, ko se hrana porabi za izgradijo kosti, mišic in organov, vpliva pa tudi na razvoj možganov. Zato so prehranske potrebe otrok posebne.

 V tem času je otrok popolnoma odvisen od nas odraslih, ki skrbimo zanj in oblikujemo njegovo prihodnost. Poleg tega izkušnje s prehrano v tem obdobju pomembno zaznamujejo prehranske navade v odrasli dobi.

Zloženko prodajamo. Cena enega izvoda je 0,32 EUR, vključuje DDV in poštnino.

Naročite jo na naslovu vašega regijskega koordinatorja, lahko pa jo tudi sami natisnete.

 

 

 

 


PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI 

Zloženke so namenjene staršem otrok, ki prvič vstopajo v vrtec. Vsebina je razdeljena v dva dela. Prvi del obravnava kdaj otrok zaradi nevarnosti prenosa nalezljivih bolezni ne sme v vrtec. Drugi del pa govori o tem, kako je s prinašanjem hrane v vrtec.

Zloženko prodajamo. Cena enega izvoda je 0,285 EUR, vključuje DDV in poštnino.

Naročite jo na naslovu vašega regijskega koordinatorja, lahko pa jo tudi sami natisnete.

 

 

 

 

 

 


ZASTAVE

Vrtci imajo, če želijo, možnost nabave zastav z logotipom programa na lastne stroške. Za naročilo zastave poskrbi vrtec sam. Zastave izdeluje podjetje

SIGNUM d.o.o.; Grenc 20; SI-4220 Škofja Loka
Tel: +386 4 5139310
Fax: +386 4 5139311
Mobil: +386 41 621357
E-mail: info@signum.si

Navedene so cene za 1 kos brez DDV:
Velikost
70 X 140 cm             22,80 €
75 X 150 cm             26,10 €
100 X 200 cm           38,80 €
100 X 300 cm           55,30 €

Na vse navedene cene imate 10% popusta, četudi gre za majhno količino.
Rok izdelave:  po dogovoru.
Rok plačila: 30 dni od dobave.   
Pri pošiljanju po pošti (GLS) obračunajo tudi poštnino.

Program: