Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravje v vrtcu - Obrazci

Obrazci in navodilo za njihovo izpolnjevanje.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE POROČIL

1. Poročilo o izvedenih aktivnostih za vzgojitelje/ica in pomočnike/ica v skupini

Vzgojitelji/ce in pomočniki/ce na koncu šolskega leta, po opravljenih aktivnostih oddajo poročilo v spletni obrazec

2. Poročilo koordinatorja o izvedenih aktivnostih

  • Poročilo odda koordinator IN vzgojitelji ali pomočniki za svojo skupino
  • Poročilo odda koordinator za celoten vrtec - posamezni strokovni delavci NE BODO oddajali poročila
  • poročilo odda koordinator za celoten vrtec in NEKATERI strokovni delavci BODO ODDALI tudi svoje poročilo

3. Potrdilo ravnatelja

Obrazec Potrdilo ravnatelja pošljite z navadno pošto ali skeniranega, ker mora dokument vsebovati podpis ravnatelja in žig vrtca, regijskemu koordinatorju na OE NIJZ.

Ravnatelj z oddajo potrdila in podpisom potrjuje:

  • v vrtcu skrbijo za dobro počutje in zdravje
  • navedene aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja je izvajalo vsaj 30 % skupin vrtca ali enote
  • navedeni zaposleni so izvajali aktivnosti v skupini otrok, o tem poročali in se udeležili izobraževanja programa Zdravje v vrtcu, za pridobitev potrdil o napredovanju v nazive za 2 točki

4. Objava poročila na spletni strani vrtca.

Objava poročil o izvedenih aktivnostih mora biti v obliki iz katere bodo razvidna sporočila in vsebine, ki podpirajo zdrav življenjski slog. Tako bodo imeli starši možnost vpogleda v vaše delo na področju varovanja in krepitve zdravja in bodo z aktivnostmi lahko nadaljevali tudi doma. Skupaj z njihovimi prizadevanji za varovanje in krepitev zdravja v domačem okolju bodo rezultati prav gotovo boljši. Tudi na roditeljskih sestankih jih seznanite z vašim delom, povezanim z zdravjem.

Vrtci, ki boste sodelovali v programu Zdravje v vrtcu in izpolnili zahtevane pogoje, boste prejeli potrdilo in nalepke za vrtec ter potrdila za zaposlene v najkrajšem možnem času.

Hvala za sodelovanje in podporo zdravju.