Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravje v vrtcu - koristne povezave

Nalezljive bolezni povzročajo mikrobi (bakterije, virus, glive ali paraziti), ki se širijo neposredno med ljudmi ali posredno prek okuženih predmetov, onesnaženega okolja in vektorjev. Več o nalezljivih boleznih od A do Ž najdete na naslednji povezavi.

Pri ponovni vključitvi otroka v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni oziroma okužbi se upošteva otrokovo zdravstveno stanje in priporočila, navedena na naslednji povezavi.

Koristne povezave: 

1. PRIPOROČILA ZA UKREPANJE V VRTCU OB NUJNIH STANJIH IN NENADNO NASTALIH BOLEZENSKIH ZNAKIH

Dokument je nastal z namenom, da bi bil v pomoč osebju v vrtcu pri ravnanju ob življenje ogrožajočih in drugih nenadno nastalih stanjih, ki zahtevajo ukrepanje in/ali zdravniško pomoč. Poleg priporočil za ukrepanje ob življenje ogrožajočih stanjih vsebuje še priporočila o stanjih, pri katerih je treba poklicati starše, stanjih, pri katerih obstaja možnost širjenja nalezljive bolezni ter priporočila za ukrepanje ob zlorabi otroka.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/priporocila_za_ukrepanje_v_vrtcu_ob_nujnih_stanjih.pdf 

2. OTROCI IN COVID 19

Situacije, v katerih je prisotna negotovost, lahko sprožijo tesnobo tako pri odraslih kot pri otrocih. Otroci se na takšne situacije odzivajo različno. V prispevku je opisanih nekaj usmeritev za pogovor z otroci o korona virusu.

https://www.kclj.si/dokumenti/dopis_pediatricna.pdf

3. DUŠEVNO ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU

Delo je poleg osebnostnih dejavnikov in socialnega okolja eno izmed pomembnih področij vsakega posameznika. Delovno mesto je lahko pomemben varovalni dejavnik dobrega duševnega zdravja, lahko pa ima tudi negativen vpliv na počutje posameznika. Priročnik daje uvid v posamezne duševne motnje in duševne bolezni, predvsem pa nakazuje izhodišča za preprečevanje in obvladovanje stresa in depresije, ki sta najpogostejši motnji.

https://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dz_na_delovnem_mestu.pdf

4. ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE

Opis že dobro poznanega lutkovnega filma ob katerem je bil posnet tudi krajši film o umivanju rok in zob. Predstavlja koristen pripomoček pri delu z otroki na področju osebne higiene, še posebej sedaj, v času epidemije korona virusa.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/opis_lutkovnega_filma_ciste_roke_za_zdrave_otroke_0.pdf 

ZDRAVJE V VRTCU – LUTKOVNI FILMI

https://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu-lutkovni-filmi

5.  ZDRAVA PREHRANA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Prehrana otroka v predšolskem obdobju ima pomemben vpliv na zdravje. Katere so najpogostejše napake v prehranskih navadah otrok, kaj vključuje zdravo prehranjevanje ter dietna prehrana otrok v vrtcu, kako praznovati rojstni dan,…? Vse odgovore na zastavljena vprašanja in še več najdete v omenjeni publikaciji.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/prehrana_v_vrtcu.pdf

6.  IGRANJE ZA ZNANJE – PRIROČNIK ZA IZVAJANJE REKREATIVNIH ODMOROV

Priročnik je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z otroki – doma, v vrtcu, šoli ali drugje. Sestavlja ga pet poglavij in v vsakem je nabor iger z drugačnim namenom: igre za spoznavanje, za učenje osnovnih motoričnih sposobnosti, igre pripravljenosti, lovljenja, sodelovanja ter osnovne igre in športi za telesno dejavnost na igrišču.

https://nijz.si/sl/publikacije/igranje-za-znanje-prirocnik-za-izvajanje-rekreativnih-odmorov-v-vrtcih-in-osnovnih-solah 

7. DOBRO, DA IMAM UŠESA! DOBRO, DA SLIŠIM!

Slikanica je hkrati namenjena otrokom in odraslim za skupno branje in pogovor, je ena od možnosti za ozaveščanje o zvočnem okolju, hrupu in zdravem slušnem okolju – temeljnem pogoju za poslušanje in zdrav razvoj otroka. Omogoča uporabo v različnih starostnih skupinah otrok, ob predpostavki, da odrasli poslušajo otroke – njihove odzive na slikanico in izkušnje ter besedilo sproti »prilagajajo«.

https://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dobro_da_imam_usesa_splet.pdf 

PTICE IN NJIHOVE PESMI (posnetki ptičjega petja)

https://nijz.si/sl/publikacije/ptice-in-njihove-pesmi 

8. POŠKODBE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Ali ste vedeli, da otroke in mladostnike v Sloveniji najbolj ogrožajo poškodbe? V monografiji je prikazana celovita epidemiološka analiza in primerjave z evropskimi državami, izpostavljene so starostne skupine, ki nosijo največje breme, ter opisani vzroki, dejavniki tveganja in ključni ukrepi za zagotavljanje varnosti otrok in mladostnikov.

DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV V SLOVENIJI

Gre za nadvse aktualno publikacijo, saj je skrb za dobro duševno zdravje otrok in mladostnikov ena pomembnih prioritet države. Avtorji publikacije obravnavajo dostopne podatke s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov različnih starostnih skupin v Sloveniji za različna obdobja, tako z vidika stopnje duševnega zdravja kot z vidika motenj na področju duševnega zdravja in sistema skrbi na tem področju.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/povzetki_dzom_elektronska_izdaja_novo.pdf

10. KAKOVOST ZRAKA V NOTRANJIH PROSTORIH

V zborniku so zbrani povzetki, ki zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih ustanovah iz različnih vidikov osvetlijo pomen zagotavljanja ustrezne kakovosti notranjega zraka. V zunanjem in notranjem zraku je prisotna mešanica različnih onesnaževal, ki lahko škodljivo učinkujejo na zdravje. Pri proučevanju vpliva onesnaženosti zraka na zdravje, otroke zaradi njihovih vedenjskih in patofizioloških značilnosti, uvrščamo med ranljivo populacijsko skupino.

https://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/inairq_zbornik_2017_kakovost_zraka_v_notranjih_prostorih_koncna.pdf