Z znanjem do boljšega zdravja

ZDRAVJE V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE S TRENDI IN IZZIVI. Publikacija 2020

01. 07. 2020
Zdravje v občini predstavlja vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru, ki ga letno od leta 2016 dalje pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z drugimi organizacijami. Informacije so predstavljene na ravni Slovenije, statističnih regij, upravnih enot in občin. Podatki so zbrani za vseh 212 občin na enak način, kar daje posamezni občini možnost primerjave z drugimi občinami, vendar ne z namenom tekmovanja, temveč zato, da vsaka občina prepozna izzive in svojo vlogo tudi na področju varovanja, ohranjanja in krepitve zdravja. Pomembno je zavedanje lokalne skupnosti, da lahko marsikaj naredi za to, da njeni prebivalci živijo bolj zdravo in se med njimi zmanjšujejo neenakosti v zdravju. Spremljanje podatkov skozi več zaporednih publikacij pa omogoča zasledovanje napredka občine na posameznih kazalnikih. Zaradi metodologije priprave podatkov, letne publikacije prikazujejo večino podatkov za dve koledarski leti nazaj, nekateri podatki pa so prikazani kot večletno povprečje. Vsako leto izide približno 35 kazalnikov zdravja za vsako občino, ki se sicer po letih malo spreminjajo, glavne skupine kazalnikov pa ostajajo iste.

Občina Gorenja vas - Poljane je nadpovprečno razvita slovenska občina (z indeksom razvitosti 1,16), ki se znotraj regije med 18-imi občinami po razvitosti v zadnjem obdobju uvršča na 8. mesto. V letih 2014-17 se občina beležila porast prebivalstva, značilno višji od slovenskega povprečja, v letu 2018 pa se je prvič soočila z upadom prebivalstva, ki celo značilno odstopa od slovenskega povprečja. Delež starejšega prebivalstva, starega 80 ali več let, raste, vendar je še vedno med najnižjimi na Gorenjskem. Delež oseb, starih od 25 do 64 let, z le osnovnošolsko izobrazbo se znižuje. Stopnja delovne aktivnosti se zvišuje, v regiji je višja le v Žireh in Železnikih.

 

Občina Gorenja vas - Poljane se v 18 od 35 spremljanih kazalnikov, s katerimi smo v publikaciji Zdravje v občini 2020 ocenjevali zdravje slovenskih občin, statistično pomembno razlikuje od povprečja preostale Slovenije.

 

Ugodnejše stanje v primerjavi s povprečjem preostale Slovenije ima občina Gorenja vas - Poljane v 8 kazalnikih, ki so:

 • stopnja delovne aktivnosti (Gorenja vas - Poljane 70,7 %, Slovenija 64,4 %), občina ima tretjo najvišjo stopnjo delovne aktivnosti v regiji;
 • telesni fitnes otrok (Gorenja vas - Poljane 65,0, Slovenija 52,3), ki je višji kot v UE (63,2) in regiji (56,4), občina je na 3. mestu v regiji ter se še izboljšuje;
 • delež prekomerno prehranjenih otrok (Gorenja vas - Poljane 19,7 %, Slovenija 24,5 %), ki je višji kot v UE (18,7) in nižji kot v gorenjski regiji (21,6);
 • odzivnost v program Svit (Gorenja vas - Poljane 78,1 %, Slovenija 64,6 %), kar je več kot v UE (76,7 %) in v regiji (68,2 %), občina je po odzivnosti na 3. mestu v regiji;
 • pregledanost v programu ZORA (Gorenja vas - Poljane 76,8 %, Slovenija 71,7 %), ki je tudi boljša od povprečja UE (76,2 %) in gorenjske regije (70,8%) – občina je po pregledanosti v programu ZORA na 3. mestu v regiji (za Železniki in Žirmi), a pada;
 • presejanost v programu DORA (Gorenja vas - Poljane 85,7 %, Slovenija 76,2 %), ki je tudi boljša od povprečja UE (81,5 %) in gorenjske regije (75,3%) – občina je po presejanosti v DORI na 2. mestu v regiji (za Železniki);
 • bolniška odsotnost (Gorenja vas - Poljane 14,9 dni, Slovenija 16,4 dni), kar je na ravni povprečja UE (14,8 dni) in manj od gorenjskega povprečja (16,1 dni), a raste;
 • splošna umrljivost (Gorenja vas - Poljane 750, Slovenija 916 na 100.000 preb.), kar je najnižja splošna umrljivost v regiji.

 

Slabše stanje v primerjavi s povprečjem preostale Slovenije kaže občina Gorenja vas - Poljane za štiri opazovane kazalnike in sicer:

 • prirast prebivalstva (Gorenja vas – Poljane - 0,3‰, Slovenija 6,8 ‰), medtem, ko je le-ta pozitiven tudi v UE (3,3 ‰) in v gorenjski regiji (5,1 ‰);
 • poškodovani v transportnih nezgodah (Gorenja vas – Poljane 2,0 na 1000 prebivalcev, Slovenija 1,4), kar je slabše od povprečja za UE (1,9) in gorenjske regije (1,7) ter se povečuje;
 • delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji (Gorenja vas – Poljane 15,0 %, Slovenija 9,1 %), ki je slabši od povprečja UE (8,8 %) in gorenjske regije (7,4 %);
 • bolnišnična zdravljenja zaradi KME (Gorenja vas – Poljane 52,7 na 100.000 preb., Slovenija 9,2), kar je slabše od povprečja UE (33,3) in gorenjske regije (19,4), občina je za Preddvorom druga najbolj obremenjena občina v regiji, a se stanje izboljšuje.

 

Občina odstopa od povprečja preostale Slovenije še v šestih kazalnikih, vendar njihovega odstopanja ni možno enoznačno določiti, in sicer:

 • prejemniki zdravil za sladkorno bolezen (Gorenja vas – Poljane 4,1 na 100 prebivalcev, Slovenija 5,2 na 100 prebivalcev), kar je manj kot v UE (4,4 na 100 prebivalcev), manj kot v gorenjski regiji (4,9 na 100 prebivalcev ), 2. najmanj obremenjena občina v regiji, a število prejemnikov raste;
 • prejemniki zdravil za povišan krvni tlak (Gorenja vas – Poljane 20,7 na 100 prebivalcev, Slovenija 23 na 100 prebivalcev), kar je manj kot v UE (20,9 na 100 prebivalcev), manj kot v gorenjski regiji (21,6 na 100 prebivalcev );
 • bolnišnične obravnave zaradi srčne kapi (35-74 let) (Gorenja vas – Poljane 1,2, Slovenija 2,1), kar je manj kot v UE (1,3 na 1000 prebivalcev) in v gorenjski regiji (2,1 na 1000 prebivalcev);
 • bolnišnične obravnave zaradi možganske kapi (35-84 let) (Gorenja vas – Poljane 1,1, Slovenija 2,6), kar je manj kot v UE (2,0 na 1000 prebivalcev) in v gorenjski regiji (2,3 na 1000 prebivalcev), občina je najmanj obremenjena z bolnišničnimi zdravljenji zaradi možganskih kapi v regiji;
 • incidenčna stopnja malignega melanoma (Gorenja vas – Poljane 57, Slovenija 26), kar je največ v regiji;
 • prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj (Gorenja vas – Poljane 10,3 na 100 prebivalcev, Slovenija 14,7 na 100 prebivalcev ), kar je najmanj v regiji.

 

Za tri kazalnike pa zaradi majhnega števila primerov v opazovani populaciji vrednost opazovanega pojava ni zanesljiva.

 

Kazalniki, po katerih občina sicer ne odstopa od povprečja Slovenije, vendar kažejo v publikacijah od 2016 do 2020 značilen trend:

 • ugoden trend: zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 in več let), umrljivost zardi bolezni srca in ožilja (0-74 let), umrljivost zaradi samomora;
 • neugoden trend: bolezni neposredno pripisljive alkoholu.

 

Priložnosti za ukrepanje:

 • prirast prebivalstva
 • poškodovani v transportnih nezgodah
 • delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji
 • bolezni neposredno pripisljive alkoholu
 • bolnišnična zdravljenja zaradi KME

 

Pripravile: Alenka Hafner, Marjetka Hovnik Keršmanc in Darja Zupan