Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravje v ljubljanski zdravstveni regiji 2012

01. 07. 2015
Upoštevajočpriporočila strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije, ki pripisujejo raziskavam na področju varovanja zdravja pomembno vlogo, je za ljubljansko regijo pomembno izvajati epidemiološke, antropološke in sociološke raziskaveo zdravstvenem stanju prebivalcev, o vplivu življenjskega sloga na zdravje, o medsebojnem vplivu fizičnega in socialnega okolja na zdravje, o preskrbljenosti prebivalstva z zdravstveno dejavnostjo in njene učinkovitosti ter o procesih načrtovanja in odločanja na področju varovanja zdravja.

Izjemno pomembni podatki o dogajanju na določenem področju so podatki o umrljivosti, tako splošni kot po posameznih vzrokih smrti in v regijskem poročilu so za ljubljansko zdravstveno regijo prestavljeni v posebnem poglavju. Ti podatki kažejo, da je stanje v regiji v primerjavi s celo državo dobro. Vendar so znotraj ljubljanske zdravstvene regije precejšnje razlike v zdravju prebivalcev, saj regijo sestavljajo različne pokrajine s svojimi posebnostmi. Že glavno mestodržave Ljubljana ima svoje posebnosti.

Celotno poročilo je dostopno na naslednji povezavi

Datoteke: