Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravje 2020

13. 05. 2015
Temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje

Na zasedanju Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo septembra 2012 je 53 držav evropske regije SZO sprejelo nova, na vrednotah in dokazih temelječa izhodišča za zdravstveno strategijo Zdravje 2020. Zdravje 2020 se osredinja na izboljšanje zdravja za vse in zmanjšanje neenakosti v zdravju z izboljšanim vodenjem in upravljanjem za zdravje. Osredinja se na današnje največje zdravstvene izzive. Zdravje 2020 opredeli štiri prednostna področja delovanja in je inovativno na področju odzivnosti vseh ravni in vseh sektorjev vlad ter družbe; poudarja razvijanje ključnih virov in trdoživosti skupnosti, opolnomočenje ljudi in izgradnjo podpornih okolij. 
Podrobno opisuje vlogo okrepljenega javnega zdravja in zdravstvenega sistema. Zdravje 2020 je bilo sprejeto v dveh oblikah: Zdravje 2020: temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje za politike in snovalce politik; daljša oblika,  Zdravje 2020: izhodišča za politiko in strategija, ponuja več operativnih podrobnosti. Izvajanje Zdravja 2020 v državah članicah je zdaj ključna prednostna naloga za regijo.

Publikacija je dosegljiva na naslednji povezavi.