Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravila, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti

23. 06. 2016
Vsak od nas se tekom življenja kdaj sreča z zdravili, s katerimi lajšamo ali odpravimo marsikatero težavo. Čeprav je njihov glavni učinek zdravilni, imajo zdravila lahko tudi neželene učinke.

Nekatera izmed njih zmanjšujejo tudi psihofizične sposobnosti. Pojavijo se na primer znaki zaspanosti, motenj ravnotežja, motorike, zmanjšane pozornosti, spremeni se hitrost in ustreznost odziva. Ob uporabi teh zdravil se lahko bistveno zmanjša sposobnost aktivne udeležbe v prometu ali sposobnost za delo, ki zahteva zbranost in natančnost, zato je pri jemanju takih tablet potrebna še posebna pozornost.

Vpliv zdravil na psihofizične sposobnosti ljudi postajajo vsakodnevne aktualne teme, posebej povezane z varnostjo in zdravjem na delovnem mestu in v prometu, s postopki o prekrških, kazenskimi postopki ali odškodninsko odgovornostjo.

V zadnjih letih se je povečalo zanimanje za listo zdravil z vplivi na psihofizične sposobnosti tudi med policisti, delavci v sodstvu, detektivi, zaposlenimi v kadrovskih službah podjetij, varnostnimi inženirji, na kar so v precejšnji meri vplivale spremembe v prometni in delovno pravni zakonodaji.

Osnovni namen publikacije Zdravila, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, avtoric Tatje Kostnapfel, Simone Perčič in Majde Zorec Karlovšek, je bil pripraviti pregledno informacijo o zdravilih, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti uporabnika ter osveščanje javnosti o vplivu posameznih zdravil na posameznikovo počutje, posebej v času povečanega prometa zaradi prihajajočih počitnic.

Avtorice so pripravile seznam zdravil, ki zaradi svojih želenih ali neželenih, spremljajočih učinkov zmanjšujejo psihofizične sposobnosti in so zato na ovojnini označena z opozorilnima znakoma: rdečim polnim trikotnikom (▲) ali praznim trikotnikom v barvi napisa na ovojnini (Δ) oziroma so vključene v seznam prepovedanih drog, ki jih določa predpis, ki ureja razvrstitev prepovedanih drog.