Z znanjem do boljšega zdravja

Zdrave šole Pomurja: Kako lahko šola pristopi pri zasvojenostih s psihoaktivnimi snovmi

18. 02. 2020
Na OE Murska Sobota smo 12. februarja 2020 izvedli 2. srečanje Zdravih šol Pomurja v šolskem letu 2019/20. Glavna tema srečanja je bila Kako lahko šola pristopi pri zasvojenostih s psihoaktivnimi snovmi.

Aktualne vsebine so pripravile strokovne sodelavke Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V predstavitvi naslovom Elektronske cigarete in novi tobačni izdelki je Helena Koprivnikar, dr. med., spec. javnega zdravja predstavila nove tobačne izdelke, njihove značilnosti, razširjenost uporabe med mladostniki in učinki na zdravje ter o manipulaciji tobačne industrije, ki z novimi izdelki zavaja in privablja predvsem mladostnike.

Andreja Drev nas je v predstavitvi z naslovom Mladostniki: uporaba prepovedanih drog in preventiva seznanila z najnovejši podatki o razširjenosti uporabe konoplje in drugih prepovedanih drog med mladimi, zakaj so mladostniki bolj ranljivi in kaj lahko šola naredi na področju preventive.

V zadnji predstavitvi z naslovom Zgodnje identificiranje mladostnikov, ki posegajo po drogah sta Vesna Šmarčan, univ. dipl. psihologinja in Lea Furlan, univ. dipl. sociologinja spregovorili o stališčih strokovnih delavcev v primerjavi z mladostništvom, vlogi staršev, psihoaktivnih substancah ter posledično pomenu zgodnjega odzivanja ob sumu na poseganje po drogah. V nadaljevanju sta spregovorili o pomenu dela s starši ob zaznavi ter osvetlili posamezne korake pogovora.