Z znanjem do boljšega zdravja

Zdrave šole na regijskem srečanju o hrupu v šolah

04. 03. 2019
Prvo letošnje srečanje Zdravih šol iz celjske regije je bilo 13. februarja 2019 na Gimnaziji Celje – Center. Osrednja tema je bila usmerjena v problematiko o hrupu in kako ta pomemben okoljski dejavnik vpliva na učence in učitelje.
Aktivni odmor z uporabo stolov – vaje pripravila Špela Sešlar iz Gimnazije Celje – Center.

Vsebino je predstavila dr. Sonja Jeram iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki se poglobljeno ukvarja s področjem hrupa in vplivov na zdravje. Ker je hrup stalnica v šolskem okolju, je posredovala usmeritve uspešnega obvladovanja hrupa in predstavila ukrepe za zmanjševanje hrupa. Kako rešujejo problem prostorske akustike v jedilnici Osnovne šole Vojnik, je predstavila Polona Bastič. Na srečanju so osvetlili tudi temo o UV sevanju. Prim. mag. Simona Uršič iz Centra za zdravstveno ekologijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje je predstavila škodljive učinke izpostavljenosti UV sevanju in ukrepe ter priporočila za zaščito. Mentoricam iz Zdravih šol je predstavila preventivni program Varno s soncem in jih povabila k sodelovanju.