Z znanjem do boljšega zdravja

Zdrava mesta

Program »Zdrava mesta« je dolgoročen mednarodni program Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki ima v lokalnih okoljih enkratno in neponovljivo vlogo. Pospešuje novosti in spremembe v lokalni zdravstveni politiki, zagovarja nove pristope k družbenemu zdravju.

Program, ki je z leti prešel v gibanje si prizadeva, da bi vsako mesto oz. občina vodila zdravo javno politiko. Slednja se izraža v večji skrbi za zdravje, v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev, v varovanju mestnega okolja, predvsem pa v upoštevanju predlogov meščanov za boljše življenje v mestu. Raziskujejo učinkovite poti, ki bi privedle načela in cilje evropske strategije »Zdravje za vse«, strategije trajnostnega razvoja Združenih narodov 2030, Kobenhagenskega konsenza, Belfaške listine, v prakso v lokalnih okoljih.

Program Zdravih mest SZO je nastal v letu 1988 zaradi problematike v zdravstveni in socialni oskrbi prebivalstva in je prišel v Slovenijo že leta 1989.

Zdravje prebivalcev se rojeva v varnem in čistem okolju, v pravici do dela, na varnem delovnem mestu, v toplem domu, v prijaznem bivalnem okolju, med prijatelji in ne v nezdravem okolju, v slabih delovnih in bivalnih razmerah, v brezposelnosti, v revščini, v konfliktnih odnosih, v stresnih situacijah in osamljenosti.

Program izhaja iz načela, da zdravstveno osveščeni prebivalci in širša družbena skupnost prevzemajo večjo odgovornost za izboljšanje lastnega zdravja in kakovosti življenja nasploh.

 

ZDRAVO MESTO v VII. fazi programa (2019-2024), več na nasednji povezavi.


Glasnik slovenske mreže zdravih mest

                                            

                                                               Klik na sliko za podrobnosti