Z znanjem do boljšega zdravja

Zaščitimo še nerojene otroke pred škodljivimi učinki alkohola

08. 09. 2017
Izpostavljenost alkoholu med nosečnostjo lahko privede do spontanega splava, odmrtja ploda, prezgodnjega poroda ali rojstva otroka s spektrom fetalnih alkoholnih motenj (FASD), lahko tudi do nenadne smrti dojenčka.

Evropa se sooča z najvišjim deležem nosečnic na svetu, ki pijejo alkoholne pijače (25,2 %) (slika 1)[1]. Na prvih pet mest se po tem kazalniku uvrščajo Irska (60,4 %), Belorusija (46,6 %), Danska (45,8 %), Združeno kraljestvo (41,3 %) in Rusija (36,5 %). Slovenija sicer ni v skupini držav z najvišjim deležem pivk med nosečnicami, pa vendar jih po oceni po alkoholni pijači v nosečnosti poseže več kot četrtina, 26,9 % (25,9-27,9).

Slika 1: Globalna prevalenca (%) rabe alkohola (katerekoli količine) v nosečnosti v splošni populaciji, leto 2012

Fetalni alkoholni sindrom (FAS) je najtežja in najbolj vidno prepoznavna oblika FASD. Kot je pokazala že zgoraj omenjena raziskava, je tudi povprečna prevalenca FAS (na 10.000) v splošni populaciji v svetovnem merilu najvišja v evropski regiji SZO (37,4): med pet držav z najvišjo prevalenco so se za Južno Afriko (585,3) uvrstile Hrvaška (115,2), Irska (89,7), Italija (82,1) in  Belorusija (69,1) (slika 2). Nasprotno pa je razširjenost FAS najnižja v Vzhodni mediteranski regiji SZO, kjer je značilna visoka stopnja abstinence od alkohola. Ocena prevalence FAS v splošni populaciji je visoka tudi za Slovenijo in znaša 40,0 (24,5-59,4). Ne bo sicer vsaka ženska, ki konzumira alkohol v nosečnosti, imela otroka s FAS, ga bo pa lahko imela ena od 67-ih pivk, kot ocenjujejo avtorji raziskave. Vendar je FAS, ki je le ena diagnoza v sklopu FASD, samo vrh ledene gore posledic izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom. In pomembno: je popolnoma preprečljiv!

Slika 2: Globalna prevalenca (na 10.000 prebivalcev) FAS v splošni populaciji, leto 2012

Zato je pomembna informiranost in osveščenost žensk (in njihovih partnerjev), ki lahko zanosijo ali so noseče, ter širše javnosti o nezdružljivosti nosečnosti (tudi dojenja) in pitja alkohola.

Ženske imajo pravico vedeti, da je alkohol teratogen. Ker ni znane varne količine alkohola v nosečnosti, ker ni varne alkoholne pijače in varnega časa v celotni nosečnosti za konzumiranje alkohola, je ključno sporočilo ženskam v rodni dobi:

  • najvarnejša je abstinenca od alkohola vseh devet mesecev nosečnosti ter v času načrtovanja nosečnosti (da ne pride do izpostavljenosti zarodka alkoholu, ko nosečnost še ni prepoznana) in med dojenjem;
  • parom, ki so spolno aktivni in pijejo alkohol, svetujemo, da pijejo v mejah manj tveganega pitja in da uporabljajo zanesljivo zaščito pred nosečnostjo, s čimer se izognejo nevarnosti izpostavljanja otroka alkoholu pri nenačrtovani nosečnosti.

Sporočilo je jasno, ne straši, opozarja pa na tveganje. Ženski tudi ne jemlje pravice ali možnosti do izbire, ampak ji le sporoča, da to lahko stori. Jasna javno zdravstvena sporočila ter podporno okolje za sprejemanje za zdravje najboljših odločitev zase in za svojega razvijajočega se otroka (podpora partnerja, družine in prijateljev), lahko pomembno prispevajo k zaščiti še nerojenih otrok pred izpostavljenostjo alkoholu in njenimi posledicami.

Vabimo vas, da si ogledate tudi naslednja gradiva:


[1] Popova S et al. Estimation of national, regional, and global prevalence of alcohol use dirung pregnancy and fetal alcohol syndrome: a systematic review and meta-analysis. Dostopno na: www.thelancet.com/lancetgh Vol 5 March 2017.