Z znanjem do boljšega zdravja

Zaključno srečanje projekta »Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju«

25. 05. 2016
Zaključnega srečanja projekta se je »Skupaj za zdravje« udeležilo skoraj 200 strokovnjakov iz različnih sektorjev.
Heidi Lyshol, Norveški inštitut za javno zdravje
Marija Magajne, vodja projekta
Polonca Truden Dobrin, Marija Magajne, Jožica Maučec Zakotnik
Udeleženci
Udeleženci
prim. dr. Ivan Eržen, direktor NIJZ
mag. Nina Seljak, SVRK
Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na MZ
prof. Andrej Grjibovski, Norveški inštitut za javno zdravje
Sonja Tomšič, NIJZ
Polonca Truden Dobrin
 Jožica Maučec Zakotnik
Marijan Ivanuša, Svetovna zdravstvena organizacija
Sodelujoči na okrogli mizi

24. maja 2016 je potekalo zaključno srečanje projekta »Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju«, ki se ga je udeležilo skoraj 200 strokovnjakov iz različnih sektorjev in področij dela. S svojim doprinosom v času trajanja projekta so pomembno vplivali na oblikovanje rešitev za boljše zdravje prebivalcev Slovenije.

Vnaprej opredeljeni projekt »Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju« poteka od septembra 2013 in se končuje letos istega meseca. Financiranje s strani Norveškega finančnega mehanizma je pripomoglo k oblikovanju mnogoterih rešitev na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok, mladostnikov in odraslih. V projekt so bile vključene številne organizacije in posamezni strokovnjaki s področij zdravstvenega in socialnega varstva, zaposlovanja ter mnogoterih drugih, ki so pomagali nadgrajevati obstoječe in graditi nove pristope na področju krepitve zdravja, preprečevanja kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju. Nove rešitve, ki temeljijo na skupnostnem pristopu in večjem sodelovanju deležnikov v procesu bodo nedvomno prispevale k cilju projekta: Zmanjšati kronične nenalezljive bolezni in zmanjšati neenakosti v zdravju.

Na zaključnem srečanju so bili predstavljeni rezultati in izdelki projekta, svoje izkušnje so delili tudi predstavniki projektnega partnerja, Norveškega inštituta za javno zdravje. V okviru okrogle mize so se sodelujoči osredotočili na vprašanje implementacije rezultatov na sistemski ravni in posledično uporabe v prihodnje. Na okrogli mizi so sodelovali:

  • Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje RS
  • Simona Zagorc, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS
  • Vladimira Tomšič, direktorica Zdravstvenega doma Sevnica
  • Roman Strgar, direktor Zdravstvenega doma Vrhnika

Program srečanja in prezentacije sodelujočih najdete na spletni strani projekta, kjer je na voljo tudi več informacij o projektu in iz njega izhajajočih rezultatih.