Alkohol

Zadnja številka RARHA e-novičnika

21. 04. 2017
Ob zaključku projekta RARHA (Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola) - prvem projektu skupnega ukrepanja držav članic EU na področju alkohola, je izšla zadnja številka RARHA e-novičnika.

Glavni namen projekta RARHA je bilo skupno ukrepanje držav članic Evropske Unije pri nadaljevanju dela na prednostnih nalogah pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola.

Ključna področja dela:

  • ustvarjanje bolj primerljivih podatkov pri državah članicah EU o vzorcih uporabe in škodi povezani z alkoholom
  • razumevanje znanstvenih temeljev za rabo smernic za manj tvegano pitje alkohola
  • izmenjava dobrih praks s področja zgodnjih intervencij, intervencij ozaveščanja in intervencij v šolskem okolju

Nacionalni inštitut za javno zdravje je prevzel vodenje delovnega paketa 6, v okviru katerega smo na ravni EU zbrali in analizirali dobre prakse za preprečevanje škodljivega pitja alkohola in jih predstavili v obliki zbirke orodij, ki bo pomagala državam članicam pri uspešnem načrtovanju in implementaciji intervencij za zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola.

Pri projektu je sodelovalo 31 pridruženih partnerjev in 28 sodelujočih partnerjev. V skupini pridruženih partnerjev je bilo 28 držav članic EU vključno z Islandijo, Norveško in Švico. Skupina sodelujočih partnerjev je med drugim vključevala Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA), Svetovno zdravstveno organizacijo, skupino Pompidou Group in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Več o rezultatih projekta najdete na naslednji povezavi.

E-novičnik najdete na naslednji povezavi.