Z znanjem do boljšega zdravja

Vzgoja in izobraževanje

 

Vrtec:

 

Osnovna šola:

 

  Srednja šola:

   

  Višje, visoke šole in fakultete

  Epidemiološka navodila za izobraževalne zavode (višje in visokošolsko izobraževanje) ter študentske domove je v pripravi. V tem času stike, nastale v izobraževalnih zavodih in študentskih domovih, obravnava epidemiološka služba.

   

  Dijaški in študentski domovi

   

  Vsebine, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje v šolskem letu 2021/2022 so dostopne na naslednji povezavi.