Z znanjem do boljšega zdravja

Vzgoja za zdravje za predšolske otroke in njihove starše

VZGOJA ZA ZDRAVJE ZA PREDŠOLSKE OTROKE - mapa za izvajalke vzgoje za zdravje za starše predšolskih otrok

Namen: S priročnikom želimo zagotoviti, da bi starši pridobili ustrezne informacije, znanja, spretnosti in kompetence, ki bi jim olajšala odločitve v zvezi z zdravjem in zdravim načinom življenja svojih otrok ter celotne družine. Glede na literaturo in opravljene kvalitativne raziskave si starši želijo predvsem praktične informacije za vsakodnevno življenje, o tem, kako ohraniti in krepiti zdravje otroka in celotne družine. Želijo si, da so informacije točne, jasne, konkretne, strokovne in zanesljive. Pri tem je vloga zdravstvenih strokovnjakov ključna, saj jih starši, kljub veliki dostopnosti vseh vrst informacij (tudi preko svetovnega spleta), pojmujejo kot informatorje, ki jim lahko najbolj zaupajo. V priročniku so nanizana poglavja za vsa ključna področja skrbi za zdravje: čustveni in gibalni razvoj, preprečevanje poškodb, okolje in zdravje, zdrava prehrana, spanje, skrb za zdrave zobe te druge vsebine. Vsebine se bodo v prihodnosti še dopolnjevala, dodali pa bomo tudi druga področja.
Ciljna populacija: gradivo bo v pomoč predvsem izvajalkam in izvajalcem vzgoje za zdravje staršem predšolskih otrok v okviru primarnega zdravstvenega varstva in izven njega
Priročnik: VZGOJA ZA ZDRAVJE ZA STARŠE PREDŠOLSKIH OTROK

Gradiva za starše:
Dojenček. kako ga pestujemo in se ukvarjamo z njim
Dojenje
Cepljenje otrok - knjižica za starše
Preprečujmo poškodbe pri otrocih
Preprečujmo poškodbe pri starosti od 0 do 6 mesecev
Preprečujmo poškodbe pri otrocih od 6 mesecev do 2 let

Gradiva za otroke:
Tudi živali upoštevajo prometne predpise (pobarvanka)


ZDRAVE NAVADE PREDŠOLSKIH OTROK – vzgoja za zdravje za otroke v sodelovanju z vrtci

Program je namenjen izvajalcem vzgoje za zdravje na primarni ravni zdravstvenega varstva in je pripravljen za izvajanje v vrtcih za otroke, starše in vzgojitelje. Vsebine se dotikajo ključnih tem zdravega načina življenja in zdravih navad predšolskih otrok (zdrava prehrana, gibanje, osebna higiena, preprečevanje nalezljivih bolezni …). Ciljna populacija: predšolski otroci v vrtcu, starši in vzgojitelji. Ciljna populacija: predšolski otroci v vrtcu, starši in vzgojitelji.

Priročnik - Zdrave navade predšolskih otrok

Priročnik – dodatek: Zdrave navade predšolskih otrok - primeri delavnic za otroke in predavanj za starše in vzgojitelje (dopolnjena izdaja)

Pomen telesne dejavnosti za zdrav razvoj otroka in vloga staršev pri tem (predavanje za starše) - predstavitev

Zdrava prehrana predšolskega otroka - (predavanje za starše in vzgojitelje) - predstavitev