Z znanjem do boljšega zdravja

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike (šolarje)

 

VZGOJA ZA ZDRAVJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA – vzgoja za zdravje ob sistematskih pregledih

Namen: Vzgoja za zdravje za šolske otroke in mladostnike v okviru zdravstvenega varstva lahko poteka tudi v okviru rednih sistematskih otrok in mladostnikov. Program se je redno začel izvajati v šolskem letu 2007/08. Program je bil potrjen tudi na 40. redni seji Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo (20.4.2007). Program obsega priročnik za izvajalce s pripravljenimi CD, posamezna gradiva za delavnice za otroke in mladostnike ter evalvacijske vprašalnike.

Ciljna populacija: izvajalci vzgoje za zdravje v okviru zdravstvenega varstva
Priročnik: VZGOJA ZA ZDRAVJETelesna teža (ppt predstavitev).

Gradiva:
Zajčkova pot v šolo (1. razred),
Gibam se (8. razred),
Telesna teža (1. letnik),
 

POSODOBLJENO
Dobra drža pri otrocih - delavnica za učence 3. razredov ob sistematskem pregledu 
Namen: spodbujanje gibanja in znanja uvajanja redne vadbe za osveščanje in ohranjanje dobre drže pri otrocih

Vaje so pripravljene tako, da jih učenci lahko izvajajo tudi doma ali v šoli

Gradiva:

Navodila za vaje 
Videoposnetek vaj z navodili za pravilno izvedbo. Namenjeno staršem ali drugim odraslim, ki lahko pomagajo otrokom pri pravilni izvedbi vaj.
 
 
Zgodba in vaje v pesmi "Raje osliček ali fantiček"
 

Vaje v pesmi - za otroke

 

NOVO - posodobljeno

Odraščanje - delavnica za učence 6. razredov ob sistematskem pregledu 
Učna ura – Odraščanje
predstavitev (.ppt)
Brošura - Odraščanje


NOVO - posodobljeno

Zdrava spolnost - delavnica za dijake 1. letnikov ob sistematskem pregledu 
Učna ura – Zdrava spolnost
predstavitev (.ppt)
Brošura – Zdrava spolnost


 

 

ZA BOLJŠE ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV
Namen: Program je namenjen izvajalcem vzgoje za zdravje na primarni ravni zdravstvenega varstva in so pripravljene za izvajanje v šolskem okolju. Za vsako starostno skupino oz. razred osnovne šole je pripravljena po ena delavnica. Zajema natančen opis delavnic, nekatere imajo pripravljene predstavitve, delovne liste in dodatne priročnike. Delavnice se dotikajo ključnih tem zdravega načina življenja otrok in mladostnikov ter spodbujajo k bolj zdravim navadam (zdrave navade, osebna higiena, zdrav način življenja, preprečevanje poškodb, zasvojenosti, odraščanje, pozitivna samopodoba in stres, medosebni odnosi, vzgoja za zdravo spolnost)
Ciljna populacija: otroci in mladostniki v osnovnih šolah
Priročnik: ZA BOLJŠE ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV - nova dopolnjena izdaja, 2021 (posodobljeno poglavje Vzgoja za zdravo spolnost)

Priloge, ki dopolnjujejo priročnik:
ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA - predstavitev (3. razred)
ZASVOJENOST - predstavitev (5. razred)
VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST - predstavitev (9. razred)


ODNOS DO TELESA

Namen: Priročnik Odnos do telesa je namenjen izvajalcem vzgoje za zdravje v okviru primarnega zdravstvenega varstva. Gradivo je namenjeno podpori izvajalcem pri izvajanju zdravstvenovzgojnih dejavnosti v srednjih šolah z različnih področij zdravja in zdravega načina življenja mladostnikov  – samopodoba, medosebni odnosi, spolnost, psihoaktivne snovi in zasvojenosti s poudarkom na tobaku, preprečevanje in zgodnje odkrivanje rakavih obolenj, osebna higiena in uporaba kozmetike, pa tudi tetoviranje, sončenje in motnje sluha. Priročnik ni zaključen, vsebine bomo sproti dopolnjevali z aktualnimi temami.        
Ciljna populacija: otroci in mladostniki v srednjih šolah

Priročnik Odnos do telesa (dopolnjena izdaja 2022)
Kdo sem na spletu (ppt)
Sluh (ppt)
Okužbe s HPV in cepljenje - letak (pdf)

 


 

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED kot del vzgoje za zdravje

Znanje temeljnih postopkov oživljanja je že desetletja spoznano kot izjemno pomembno in nujno za vsakogar. V zadnjih letih se v svetu in tudi v Sloveniji uveljavlja pomembnost defibrilacije. Zato smo v sodelovanju z Iniciativo za AED pripravili učno uro za šolarje o temeljnih postopkih oživaljanja z uporabo AED. Učna ura predstavlja dodatno aktivnost v okviru programa Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike.

Priročnik Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED kot del vzgoje za zdravje je dosegljiv na naslednji povezavi.Interaktivne igra za spodbujanje in krepitev življenjskih veščin

Učenje življenjskih veščin je celostni pristop razvoja vrednot, veščin in znanj, ki pomagajo mladim pri soočanju z zahtevami in izzivi vsakdanjega življenja. Pomagajo sprejemati odgovorne odločitve, reševati probleme, kritično in kreativno razmišljati, učinkovito komunicirati, graditi zdrave odnose, biti empatični, sposobni (so)čustvovanja, spopadati se s težavami in zdravo ter produktivno upravljati svoje življenje. Pristop učenja življenjskih veščin je na področju preventive izredno pomemben, izvajamo pa ga preko interaktivnih socialnih iger.

Socialne igre so pomembne pri oblikovanju identitete, izboljšanju komunikacije s samim seboj in z drugimi ter pri sprejemanju in dajanju povratnih sporočil. Svoj namen dosežejo, če po njih izvedemo refleksijo – učenci/dijaki povedo, kako so se med igro počutili, kaj so doživljali. Med igrami se sprosti tudi veliko čustvene energije, zato je pomembno, da se izvajajo premišljeno ter da se vsak za vključitev v igro odloči prostovoljno.

Priročnik za učence osnovne šole 

Priročnik za dijake srednjih šol