Z znanjem do boljšega zdravja

Vzgoja za zdravje za bodoče starše

PROGRAM PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO

Namen: V Sloveniji imamo dolgoletno tradicijo izvajanja materinskih šol oziroma šol za bodoče starše. Izvedene analize in pregled stanja njihovega izvajanja v Sloveniji pa so pokazale, da se vzgoja za zdravje za bodoče starše izvaja zelo raznoliko, da obstajajo velike razlike med posameznimi šolami za starše tako glede vsebine in obsega kot tudi metodologije, zato je bilo potrebno poenotenje osnovnega programa. Tako smo na podlagi predhodnih programov, ocene potreb in strokovne literature ter intenzivnega dela strokovnjakov oblikovali vsebinski in izvedbeni program Priprava na porod in starševstvo, s posebnim poudarkom na zmanjševanju neenakosti in pozornostjo do ranljivih skupin. Glavni namen je pripraviti standardiziran, koordiniran in sistematičen program vzgoje za zdravje za bodoče starše na nacionalni ravni.

Program je sestavljen iz sedmih srečanj, in sicer prvega srečanja v zgodnji nosečnosti (od 12. tedna do okvirno 18. tedna) in šestih srečanj v kasnejšem obdobju nosečnosti (okvirno med 28. - 35. teden nosečnosti). Za posamezne izbrane tematike so pripravljena gradiva, ki so strokovno usklajena in oblikovana glede na namen in ciljno populacijo. Pripravljena so daljša gradiva ločeno za strokovnjake in za uporabnike, za izbrane teme pa so pripravljeni tudi tako imenovani izročki, zelo kratka besedila, ki so namenjena natisu na tiskalniku.

Ciljna populacija: izvajalke vzgoje za zdravje v času nosečnosti in po rojstvu otroka, drugi strokovnjaki, vključeni v podporo in pomoč družinam v času pričakovanja otroka, zdravstveni strokovnjaki v obporodni skrbi in javnem zdravju, študentke in študenti različnih strok, ki se posvečajo podpori, učenju in opolnomočenju odraslih.

Gradivo: PROGRAM PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO

 

ZA ZDRAV ZAČETEK – teoretična izhodišča

Namen: V publikaciji predstavljamo teoretična izhodišča, izvedbeni in metodološki predlog za sodobno pripravo na porod in starševstvo. Njen namen je spodbuditi premislek o ciljih, izhodiščih in metodah učenja odraslih o različnih vidikih zdravega načina življenja in preprečevanja bolezni ter poškodb.
Ciljna populacija: izvajalke vzgoje za zdravje v času nosečnosti in po rojstvu otroka, drugi strokovnjaki, vključeni v podporo in pomoč družinam v času pričakovanja otroka, zdravstveni strokovnjaki v obporodni skrbi in javnem zdravju, študentke in študenti različnih strok, ki se posvečajo podpori, učenju in opolnomočenju odraslih.
Gradivo: ZA ZDRAV ZAČETEK


NASVETI IN POGOVORI O DOJENČKU

Namen: Na podlagi izkušenj, ocene potreb in strokovne literature ter intenzivnega dela strokovnjakov smo oblikovali predlog programa Nasveti in pogovori o dojenčku. Gre za tri vsebinsko različna strokovno vodena skupinska srečanja staršev otroka do enega leta otrokove starosti v trajanju 90 minut.

Razvit je bil v projektu Skupaj za zdravje.

Pri izvedbi programa sodelujeta pediater/inja in diplomirana medicinska sestra v pediatriji; če je na voljo in je organizacijsko izvedljivo, se vključi dipl. psiholog/inja.

V gradivu predstavljamo priporočila glede vsebin in izvedbe programa Nasveti in pogovori o dojenčku, predlagamo tudi strukturo posameznega srečanja.

Ciljna populacija: izvajalci vzgoje za zdravje v času po porodu do prvega leta otrokove starosti

Gradivo: Nasveti in pogovori o dojenčku


IZ NAROČJA DO PRVIH KORAKOV – Vodnik za zdravje družine
Namen: Iz naročja do prvih korakov, s podnaslovom Vodnik za zdravje družine: nosečnosti, porod, prvo leto z otrokom. Gre za Prvo knjigo, ki se posveča različnim vidikom varovanja zdravja v obporodnem obdobju.
Odgovarja na številna vprašanja, ki se zastavljajo bodočim staršem, med drugimi:
• Kako je otrokovo zdravje povezano s kajenjem ter pitjem alkoholnih pijač?
• Kako naj se varujem pred okužbami v nosečnosti?
• Kako naj ravnam ob nosečniški slabosti, ki traja ves dan?
• Kako naj se kot nosečnica hranim?
• Je rekreacija v obliki teka v nosečnosti varna?
• V katerih primerih je prerez presredka priporočen poseg?
• Kaj je dobro postoriti, da bo otrok zaščiten pred nevarnimi kemičnimi snovmi v okolju?
• Ob katerih težavah naj se takoj obrnem po zdravniško pomoč?
• Zakaj naj se kot nosečnica izogibam uživanju izdelkov iz nepasteriziranega mleka?

Ko se zavemo, da bomo prav zares postali starši, ugotovimo, kako bi potrebovali preverjene in sodobne informacije o zdravju družine v nastajanju, da bodo naše izbire in odločitve o načinu življenja dobre. Vemo, da je za zdravje otroka pomembno zdravje in zadovoljstvo nosečnice; razumemo, da je porod izjemno potovanje za mater in otroka; že dolgo prepoznavamo pomen prvih let življenja za zdravje v mladostništvu in odraslosti. Lažje nam je, če dobimo zagotovilo, da smo na dobri poti v ljubeče starševstvo. Kadar pa se napovedo težave ali skrbi, so dobrodošli nasveti, podpora in praktična pomoč bližnjih in strokovnjakov.
Ciljna populacija: namenjen je ženskam in moškim, ki načrtujejo starševstvo, nosečnicam in njihovim partnerjem, porodnicam in njihovim spremljevalcem, staršem otrok do enega leta, pa tudi vsem drugim, ki si zastavljajo vprašanja o obdobju zgodnjega starševstva.
Vodnik: IZ NAROČJA DO PRVIH KORAKOV