Z znanjem do boljšega zdravja

Vsakodnevna skrb za ustno zdravje

VSAKODNEVNA SKRB ZA USTNO ZDRAVJE

Namen: Navade, ki jih pridobimo v času otroštva, lažje ohranimo skozi življenje. Prikaz in učenje o pomenu umivanja zob, pravilne prehrane z vidika zagotavljanja ustnega zdravja in tudi drugih ukrepov je tako najučinkovitejše, če z njimi pričnemo preden otroci pridobijo slabe navade.

Usmeritve za izvajanje zobozdravstvene vzgoje in preventive v okviru preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni so namenjene izvajalcem vzgoje za ustno zdravje in so pripravljene za izvajanje v vrtčevskem in šolskem okolju pa tudi kabinetu. 

Ciljna populacija: otroci in mladostniki

PublikacijaVsakodnevna skrb za ustno zdravje

Strokovna izhodišča za izvajanje vzgoje za ustno zdravje so objavljena v publikaciji Vzgoja za ustno zdravje: Prehrana in higiena (Ranfl M, Oikonomidis C, Kosem R, Artnik B, NIJZ, 2015)