Z znanjem do boljšega zdravja

Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu

24. 03. 2017
Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu, ki je izšel v osmih jezikih (v štirih zvezkih), je nastal v okviru projekta »Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem«,

Projekt poteka od julija 2016 do januarja 2018 in ga sofinancirata Sklad za azil, migracije in vključevanje Evropske Unije ter Ministrstvo za notranje zadeve. Pri projektu sodelujejo Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zdravniška zbornica Slovenije. 

Zakaj je priročnik potreben?

Številne izkušnje zaposlenih v slovenskih zdravstvenih ustanovah pričajo o težavah pri sporazumevanju z osebami, ki govorijo zdravstvenim delavcem nepoznane jezike. Med zdravstvenimi delavci/-kami in osebami, ki ne razumejo slovensko, tako nastajajo mnogi jezikovni in kulturni nesporazumi. Vse to prispeva k slabši dostopnosti zdravstvenih storitev, manj kakovostni zdravstveni obravnavi, predstavlja tveganje za varnost pacientov/-k ter zbuja občutek nezadovoljstva pri vseh, ki so udeleženi v zdravstveni oskrbi.

Dobro sporazumevanje med pacienti/-kami in zdravstvenimi delavci/-kami je osnova za uspešno zdravljenje in preprečevanje bolezni, zato smo oblikovali 8-jezični priročnik, ki je namenjen sporazumevanju pri manj zapletenih zdravstvenih težavah. Priročnik obsega najpogosteje uporabljena vprašanja in odgovore, ki se pojavljajo pri običajnem poteku obravnave.

Komu je  priročnik namenjen?

Priročnik je namenjen tako zdravstvenim delavcem/-kam vseh profilov, ki delajo v različnih zdravstvenih ustanovah Slovenije, kot osebam, ki ne razumejo slovenskega jezika in potrebujejo zdravstveno oskrbo v Sloveniji.

Kateri jeziki so vključeni v priročnik?

V želji, da bi bil priročnik uporaben za kar največ uporabnikov/-ic, smo pri izboru jezikov dali prednost tistim, ki na določenem območju delujejo kot splošno sporazumevalni jezik ali lingua franca: to so angleščina (svetovna lingua franca), arabščina (uradni jezik v vseh državah Arabske lige, govorijo ga na celotnem področju Sahare), francoščina (lingua franca v severni Afriki), ruščina (lingua franca v državah, ki so pripadale Sovjetski zvezi oz. so bile pod njenim vplivom), mandarinščina (sporazumevalni jezik na večjem delu ozemlja Kitajske), farsi (lingua franca v Iranu, Afganistanu in Tadžikistanu, razumejo ga tudi v jugozahodnem Pakistanu). Tem jezikom smo dodali še albanščino, ki se zarisuje kot največji jezikovni problem pri komunikaciji zdravstvenega osebja z uporabniki/-cami zdravstvenih ustanov v Sloveniji. K posameznim izrazom v knjižni albanščini smo dodali izraze v severnem narečju Kosova, da bo priročnik za številne osebe, ki ne razumejo knjižne albanščine, bolj razumljiv.

Kdo je sodeloval pri pripravi priročnika?

Vsebino priročnika je zasnovala skupina strokovnjakinj iz različnih članic Univerze v Ljubljani: iz Filozofske fakultete (Oddelek za etnologijo in kuturno antropologijo, Oddelek za prevajalstvo), Medicinske fakultete (katedra za družinsko medicino) ter Zdravstvene fakultete.
Pri prevajanju v posamezen jezik sta sodelovala zdravnik/-ica ter migrant/-ka, za katerega je to materni jezik. Pomembno se nam je namreč zdelo, da je v priročniku na eni strani čim bolj strokoven jezik, na drugi pa dovolj razumljiv za uporabnika/-ico. Prevode in strokovne jezikovne preglede je opravilo 21 posameznikov/-ic iz Slovenije in tujine.

Usposabljanje  »Pacient ne govori slovensko! Izziv za zdravstvene delavce v Sloveniji«.

Priročnik v tiskani obliki bodo zdravstveni delavci/-ke prejeli na usposabljanju, ki spremlja izdajo priročnika, z naslovom »Pacient ne govori slovensko! Izziv za zdravstvene delavce v Sloveniji«.

Usposabljanje je namenjeno vsem zdravstvenim delavcem, ki se zavedajo, da so – zaradi vse številčnejše prisotnosti oseb, ki ne govorijo slovenskega jezika (turisti, begunci, delovni migranti, tuji študenti) – postavljeni pred zahteven izziv. Zdravstveni delavci imajo pravico in dolžnost, da se usposobijo za zagotavljanje čim bolj kakovostne zdravstvene oskrbe tem osebam.

Na 7-urnem usposabljanju, ki bo potekalo brezplačno – brez kotizacije, bo interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki se že vrsto let ukvarjajo s tem področjem, prek interaktivnih predavanj in delavnic udeležencem predstavila Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje med zdravstvenimi delavci in migranti ter pomagala razviti znanja ter ustrezen odnos in veščine na področju kulturnih kompetenc za zdravstveno obravnavo oseb iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij.


Več informacij o usposabljanju in termini:

http://www.nijz.si/sl/dogodki/usposabljanje-z-naslovom-pacient-ne-govori-slovensko-izziv-za-zdravstvene-delavce-v in

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/vsebina_usposabljanja_koncna.pdf.