Z znanjem do boljšega zdravja

Več možnosti za prijavo v progam

13. 09. 2018
Program Zdravje v vrtcu želimo še bolj približati vsem vrtcem. Zato smo na pobudo koordinatorjev programa iz vrtcev v šolskem letu 2018/19 v program Zdravje v vrtcu dodali še eno možno obliko sodelovanja v programu.

V program se lahko prijavi tudi vrtec kot ustanova. V imenu vrtca koordinator programa v vrtcu pripravi prijavo in skupno poročilo, ki ga potrdi ravnatelj/ica vrtca. Ob izpolnitvi pogojev programa dobi vrtec potrdilo o sodelovanju. Še vedno pa lahko vzgojitelji/ce, ki izpolnijo pogoje in napišejo svoje poročilo pridobijo dodatne točke (2T). Vse, ki se boste prijavili, bomo povabili na srečanje koordinatorjev iz regije, kjer bomo izvedeli tudi kaj novega oziroma izmenjali izkušnje, reševali izzive.

Vsi prav lepo vabljeni.