Z znanjem do boljšega zdravja

Varno kopanje v površinskih vodah

04. 07. 2022
Splošna priporočila za kopalce

Kopanje v površinskih vodah priporočamo le tam, kjer se spremlja kakovost kopalne vode, to je na naravnih kopališčih in kopalnih območjih, ki so vključena v državni monitoring – spremljanje kakovosti kopalnih voda v času kopalne sezone.

Naravnih kopališč je 18 in imajo upravljavca, ki zagotavlja varnost in urejenost kopališča: prisotnost reševalcev iz vode, označbe kopališča (ograjene vodne površine, dostopi v vodo, sanitarije, prva pomoč idr.), dodatne ponudbe. 

Kopalnih območij je 30, nimajo upravljavca in ne reševalcev, zato je glede poškodb in utopitev kopanje na lastno odgovornost.

Na ostalih, nenadzorovanih površinskih vodah kopanje odsvetujemo.

Kopalci naj pri kopanju na površinskih vodah upoštevajo najmanj priporočila oziroma opozorila dostopna na tej povezavi.