Z znanjem do boljšega zdravja

Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih

CRP (V3-1639) – Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih

Raziskovalni projekt se je pričel oktobra 2016 in traja eno leto. Poleg NIJZ, ki vodi projekt, v njem sodelujeta še Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter Inštitut za nutricionistiko. Projekt celostno obravnava varno uporabo industrijske konoplje v živilih, še posebej v prehranskih dopolnilih. Živila, ki vsebujejo ali so v celoti izdelana iz različnih delov konoplje, lahko vsebujejo sledove THC in najmanj šestdeset drugih kanabinoidov, kar nekaj od njih je tudi biološko aktivnih npr. kanabidiol (CBD), kanabinol (CBN). Njihova vsebnost se v končnem izdelku lahko bistveno poveča s postopki slabe kmetijske in proizvodne prakse (onesnaženja ob žetvi in skladiščenju) ter s postopki koncentriranja ali ekstrakcije.

S predlaganim raziskovalnim projektom bomo:

  • opisali pogostost pojavljanja industrijske konoplje v običajnih živilih, prehranskih dopolnilih in drugih izdelkih, ki so namenjeni uživanju, na slovenskem trgu;
  • z ustrezno analizno tehniko in metodo določili vsebnost biološko aktivnih kanabinoidov THC, CBD in CBN ter relevantnih drugih kanabinoidov v reprezentativnem vzorcu živilskih izdelkov;
  • postavili model za izračun izpostavljenosti prebivalcev Slovenije biološko aktivnim kanabinoidom preko hrane;ocenili tveganje za zdravje za različne populacijske skupine prebivalcev Slovenije zaradi izpostavljenosti industrijski konoplji v živilih na slovenskem trgu;
  • na osnovi sistematičnega pregleda uporabljenih ukrepov in dokazov našega projekta pripravili sintezo najbolj učinkovitih pristopov za varno uporabo industrijske konoplje v živilih.