Z znanjem do boljšega zdravja

Vabimo vas na posvet o drogah in zasvojenosti z osrednjim sloganom: Povezani in pripravljeni za nove izzive

15. 03. 2018
Trendi uporabe dovoljenih in nedovoljenih psihoaktivnih snovi se nenehno spreminjajo, pri svojem delu se srečujemo z novimi populacijami uporabnikov PAS, kar pred nas postavlja nove izzive in potrebo po hitrem ukrepanju.

Uporaba psihoaktivnih snovi, zasvojenosti in druga tvegana vedenja predstavljajo kompleksno problematiko, pri reševanju katere smo lahko uspešni le, če različni deležniki delujemo usklajeno, v duhu skupnega doprinosa izboljšanja stanja v skupnosti.

Več informacij o dogodku najdete TUKAJ.