Z znanjem do boljšega zdravja

Vabilo na strokovno srečanje vodij timov Zdravih šol

05. 04. 2018
Vabimo vas na strokovno srečanje vodij timov Zdravih šol.

strokovno srečanje vodij timov Zdravih šol

bo potekalo v ponedeljek, 9. aprila 2018, ob 9.00 uri

na Osnovni šoli Orehek Kranj, Zasavska cesta 53 a, 4000 Kranj

 

PROGRAM

9.00

 

 

9.10 - 9.30

Prihod udeležencev - pričetek v šolski avli

 

Pozdrav šole in NIJZ OE Kranj

 

Kulturnim program - učenci OŠ Orehek Kranj

 

Katja Kržan, v.d. ravnateljice in

mag. Bernarda Debeljak, vodja tima ZŠ OŠ Orehek Kranj

prim. Alenka Hafner,

predstojnica NIJZ OE Kranj

Marija Ješe, OE Kranj

9.30 - 9.55

Uvod v strokovno srečanje

“Kaj vemo o prehrani?” 

 

Gordana Tooth, NIJZ OE Murska Sobota

9.55 - 10.15

ODMOR

 

10.15 - 11.00

 

Prehrana otroka športnika

Prehranska dopolnila

 

Gordana Toth,

NIJZ OE Murska Sobota

11.00 - 11.05

ODMOR

 

11.05 - 11.50

Primer dobre prakse

Predstavitev dneva dejavnosti na OŠ Orehek Kranj:

“Poskrbimo za svoje zdravje”

 

Izvedba delavnice za udeležence 

 “Pripravimo zelenjavno malico

 

Mag. Bernarda Debeljak, OŠ Orehek Kranj

 

 

11.50 - 12.10

ODMOR

Razgibajmo telo in um

 

 

Jasna Camlek, OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka

12.10 - 12.40

 

Predstavitev učne ure:

 

“Sestavi si svoj obrok “

Gordana Toth, NIJZ OE  Murska Sobota

12.40 - 13.40

Aktualne informacije, diskusija in zaključek

Marija Ješe, OE Kranj

 

Program srečanja bomo popestrili z delavnicami, udeležence bomo povabili k aktivnemu sodelovanju, zato prosimo, da s seboj prinesete predpasnike!

Prosimo Vas, da na izobraževanju zagotovite vsaj enega udeleženca iz vaše Zdrave šole.

Izobraževanje je primerno tudi za vaše sodelavke/ce, ki se na šoli ukvarjajo s prehrano, zato vas prosim, da vabilo posredujete tudi njim.

Udeležbo potrdite do torka 3. 4. 2018 na elektronski naslov marija.jese@nijz.si ali telefon

04/2017 195, mobitel 051 670 235.  

Število udeležencev potrebujemo zaradi priprave ostalih pripomočkov in nabave materiala, ki ga potrebujemo za izvedbo delavnic.

Z lepimi pozdravi!

 

Pripravila:                                                                                  Prim. Alenka Hafner, dr. med.

Marija Ješe,                                                                                              Predstojnica Območne enote Kranj

regijska koordinatorica SM Zdravih šol