Z znanjem do boljšega zdravja

Vabilo na strokovno srečanje vodij timov Zdravih šol

24. 03. 2017
Vljudno vas vabimo na strokovno srečanje vodij timov Zdravih šol, ki bo potekalo v sredo, 5. aprila 2017, ob 9.00 urina NIJZ OE Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj

Gibalna dejavnost je eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi si otrok razvija gibalne, funkcionalne, spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti, kar dodatno ugodno vpliva na samopodobo, samostojnost in splošno dobro počutje. Z redno telesno dejavnostjo se sprošča odvečna energija, blažijo telesne in duševne napetosti in se oblikujejo zdrave gibalne navade za krepitev zdravja.

Poleg redne telesne dejavnosti za zdravje ne smemo pozabiti na dejavnosti, s katerimi prekinjamo sedeči način življenja, v katerega smo prisiljeni z večurnim izobraževanjem in opravljanjem delovnih obveznosti v prisilnem sedečem položaju, največkrat pred računalnikom.

Vse to so osnovne smernice, s katerimi želimo sprožiti niz spodbud in akcij za uvajanje gibanja v vedenjski slog vsakega posameznika. Ob tem tudi poskušamo slediti dejstvu, da je gibanje glede na ostala področja, ki jih obravnavamo med vsebinami zdravega načina življenja, nekoliko specifično, saj zanj velja, da ga je bolje izvajati, kot pa o njem govoriti. Zato je program srečanja zasnovan na praktičnih pristopih in usmerjen v nekaj aktivnosti/spodbud/idej, s katerimi bomo teoretične osnove prenašali v prakso, jih živeli in implementirali v svoje okolje.

Glede na to, da bomo predstavljene vsebine povezali z aktivnim sodelovanjem udeležencev, predlagamo udobno obleko in obutev.

Prosimo Vas, da na izobraževanju zagotovite vsaj enega udeleženca iz vaše Zdrave šole.

Udeležbo potrdite na elektronski naslov marija.jese@nijz.si do 30. marca 2017 ali telefon

04/2017 195, mobitel 051 670 235.   

PROGRAM

9.00 - 9.15

Pozdrav in uvod v strokovno srečanje

Prim. Alenka Hafner,

Predstojnica OE Kranj

Marija Ješe, OE Kranj

9.15 - 9.45

Motivacija učencev za gibanje in smernice za obravnavo telesne dejavnosti

Mag. Maja Bajt,

OE NIJZ

9.45 - 10.45

Aktivno sedenje in gibanje v razredu

 

Manca Vreček in

Anja Gantar, Zdravstveni dom Kranj, Fizioterapija

10.45 - 11.00

 ODMOR

 

11.00 - 11.35

Primeri dobre prakse:

Neusmerjena rekreacija v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas  (5 minut)

 

Čopkov tek  (15 minut)

Tapkanje po meridianih  (15 minut)

 

 

Jana Rojc, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Mag. Bernarda Debeljak , OŠ Orehek

Helena Markuta,

OŠ Škofja Loka Mesto

11.35 - 12.05

Priročnik za učenje in igro v gozdu

 

Špela Planinšek,

Gozdarski inštitut Slovenije

12.05 - 12.15

ODMOR

 

12.15 - 12.45

Zdrav šolar: Bicivlak, Pešbus

Marko Peterlin,

Inštitut za politike prostora

12.45 - 13.00

Srečanje z drogami v mladostništvu

Tina Mohar in Polona Kuhar,

Labirint Kranj, Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih

13.00 - 13.10

Predstavitev in razdelitev gradiv

M. Ješe, NIJZ OE Kranj