Z znanjem do boljšega zdravja

Vabilo na strokovno srečanje, ki bo potekalo v okviru Šolske sheme, 15. maja 2018

11. 05. 2018
Strokovno srečanje je namenjeno vsem VIZ v regiji, ki so in ki niso vključeni v Šolsko shemo. Udeležba na strokovnem posvetu je brezplačna.

Slovenija z izvajanjem EU ukrepa Šolska shema sledi usmeritvam in ciljem Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 - 2025. Osnovni namen Šolske sheme je omogočiti dostop do zdravju naklonjenih prehranskih izbir s sočasnim ozaveščanjem o zdravem prehranjevanju. Slovenija je zelo uspešno izvajala Shemo šolskega sadja in zelenjave, ki se je lansko šolsko leto zaključila. Pomembna novost nove Šolske sheme pa je, da se poleg razdeljevanja brezplačnega sadja in zelenjave učencem v šoli omogoča tudi razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov. Obvezne pa ostajajo različne spremljevalne dejavnosti na šoli in določeni sistemsko organizirani spremljevalni ukrepi, kamor sodi tudi to srečanje. Udeležba na strokovnem posvetu je brezplačna. Strokovno srečanje je namenjeno vsem VIZ v regiji, ki so in ki niso vključeni v Šolsko shemo. Posvet je namenjen tudi izmenjavi izkušenj in pa priložnost za razjasnitev vprašanj ali morebitnih dilem.

Namen srečanja je predati nove informacije strokovnim delavcem vzgojno izobraževalnih zavodov glede nabave in razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov med učence. Učiteljem želimo dati dodatno vzpodbudo za izvajanje spremljevalnih izobraževalnih dejavnosti, ki bodo za učence zanimive.

Izvajalec in koordinator ukrepa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvedbeno ga podpira Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, šolski sektor pa skrbi za neprekinjeno informiranje in povezavo z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. Ministrstvo za zdravje koordinira delo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), ki opravlja evalvacijo, skrbi za organizacijo spremljevalnih dejavnosti, promocijo in izobraževanje. Strokovno podporo nudita tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije s svojimi svetovalci.

V sodelovanju in skupnimi prizadevanji za oblikovanje podpornih mehanizmov na področju zagotavljanja uravnotežene prehrane učencem, strokovno srečanje organiziramo s strokovnjaki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije.

Prosimo vas, da udeležbo na strokovnem srečanju potrdite do 9. 5. 2018 na elektronski naslov marija.jese@nijz.si ali telefon 04/2017 195, mobitel 051 670 235.  

Z lepimi pozdravi!


Napovednik in program srečanja v pdf obliki sta dosegljiva na naslednji povezavi.