Z znanjem do boljšega zdravja

Vabilo na regijsko srečanje z naslovom "Slovenija brez tobaka - kdaj?"

17. 11. 2015
Vabimo vas na regijsko srečanje z naslovom "Slovenija brez tobaka - kdaj?", ki bo potekalo v sredo, 25.11. 2015 v prostorih Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS, Območna enota Celje, Gregorčičeva 5a, Celje.

Namen srečanj je, da čim širšo javnost (strokovno in splošno) po Sloveniji ozavestimo o potrebi po strožjih in naprednejših ukrepih na področju zmanjševanja rabe tobaka in posledic rabe tobaka, povečamo znanje na tem področju in pridobimo čim večjo podporo za ukrepe, predvsem nacionalne.

Kotizacije ni.

Postopek za dodelitev licenčnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije poteka.

Prosimo vas, da zaradi lažje organizacije dogodka vašo prisotnost na srečanju  prijavite na e-naslov: marjeta.peperko@nijz.si  do petka, 20.11. 2015.

S spoštovanjem.                                                                                                                    

Datoteke: